Yatakta Uzanırken  Ayaklarımızı Şekli Nasıl Olmalı?
A- A A+

Yatakta Uzanırken Ayaklarımızı Şekli Nasıl Olmalı?

“Uzanıp yattığın vakit, ayaklarını birbirinin üzerine koyma.” Müslim, Libas 73) hadisine göre yatarken ayakları üst üste koymamalı mıyız?

Hz. Cabir (r.a.)'dan  rivayetle "İnsan sırt üstü yatıp da, dizini büküp ayağını ayak üzere koymasın." Hz. Aişe (r.anha)'dan rivayetinde "Sizden biri sırt üstü yatıp da ayağını ayak üzere atmasın." (Riyazüs Salihin)
 
Abdullah İbni Yezid radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i mescidde bir ayağını diğer ayağı üzerine atmış, sırt üstü yatarken görmüştür. (Buhari, Salat 85 İsti’zan 44; Müslim, Libas 75. Ayrıca bk. Tirmizi, Edeb 19; Nesai, Mesacid 28.)
 
Diğer bir sahih rivayette ise; “Uzanıp yattığın vakit ayaklarını birbirinin üzerine koyma!” buyrulur. (Müslim, Libas 73)
 
Bu hadisler arasında bir zıtlık yoktur. İkinci hadis, avret mahallinin tamamıyla veya bir kısmı açılacak şekilde, sırt üstü uzanarak bacak bacak üstüne koymayı yasaklamaktadır. Önceki ve bizzat Efendimiz (asv)'in davranış tarzını gösteren hadis ise, açılıp saçılmaya meydan vermeyecek tarzda caiz olan şekli göstermektedir.
Kaynak : Sorularla İslamiyet