Ayakta Su İçmek Günah mıdır?
A- A A+

Ayakta Su İçmek Günah mıdır?

Suyu içerken imkanlar ölçüsünde kıbleye yönelip, oturarak besmele çekip su bardağı sağ ele alınarak içmelidir. Her hususta olduğu gibi su içerken de itidal üzere hareket etmeli aşırı derecede su içmemeli, çok soğuk ve çok sıcak olanlardan da sakınmalıdır. 
 
Peygamber efendimiz zaman zaman ayakta su içmiş ve bu şekilde su içmenin günah olmadığını göstermek istemiştir. Peygamber efendimiz ayakta su içerek ruhsat yönünü göstermiştir.
 
Konuyla ilgili rivayetleri beraber değerlendirdiğimizde ayakta su içilebileceği, ancak oturarak içmenin ise daha uygun olduğu söylenebilir.
 
İbni Abbas radıyallahu anhüma şöyle dedi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim. Onu ayakta içti." (Buhari, Hac 76, Eşribe 76; Müslim, Eşribe 117-119)
 
Ali radıyallahu anh ayakta su içti. Sonra da: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm" dedi. (Buhari, Eşribe 16) 
 
Hz. Ömer radıyallahu anhüma şöyle dedi: "Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, yürürken bir şey yer, ayakta iken de su içerdik." (Tirmizi, Eşribe 12. Ayrıca bk. İbni Mace, Et`ime 25)
 
Abdullah İbni Amr şöyle dedi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm." (Tirmizi, Eşribe 12. Ayrıca bk. Nesai, Sehv 100) 
 
Enes radıyallahu anh’ın rivayetine göre Resuli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır. Ravi Katade şöyle dedi: Biz Enese, ya ayakta yemek nasıldır? diye sorduk. Enes: Ayakta yemek daha beter (veya kötüdür), dedi. (Müslim, Eşribe 113. Ayrıca bk. Tirmizi Eşribe 11) 
 
Resuli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem “Ayakta su içmeyi yasaklamıştır” ifadesi, Müslimin bir başka rivayetinde “Ayakta su içmekten men etmiştir” (zecere) şeklinde geçmektedir. (Müslim, Eşribe 112, 114) 
 
Ebu Hüreyre radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!” (Müslim, Eşribe 116)
 
Ayakta su içmenin lehinde ve aleyhindeki hadisler dikkate alındığı zaman, Peygamber Efendimiz’in ayakta su içtiğine dair rivayetlerin, ayakta su içmeyi yasakladığını belirten hadislerden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır  
 
İmam Buhari’nin de, Kamil Miras’ın dediği gibi (Tecrid Tercemesi, XII, 53), ayakta su içmekte bir sakınca olmadığı sonucuna vardığı anlaşılmaktadır  
 
Demek oluyor ki, Peygamber Efendimiz, kendisi de zaman zaman ayakta su içmek suretiyle bunun yasak olmadığını göstermiş, belki de sağlık açısından uygun görmediği için bunun alışkanlık haline getirilmesini istememiştir  Suyu oturarak içmenin daha uygun olduğunu belirtmek, insanları buna yönlendirmek ve tercihinin bu yönde olduğunu daha açık bir şekilde anlatmak için de ayakta su içmenin aleyhinde bulunmuştur  
 
Peygamberimizin “Ayakta su içen kussun!” tehdidi kesin bir emir (yani vücup için) değildir  Bazı alimler, “Ayakta su içen kussun!” sözünü Resul-i Ekrem’in değil, Ebu Hüreyre’nin söylediği kanaatindedir.  
 
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Çarşıda pazarda ayakta bir şey içmek gerektiğinde ve oturacak bir yer bulunmadığında mutlaka oturacak yer aramamalı; bununla beraber oturarak içmenin sağlığa daha elverişli olduğu unutulmamalıdır. 
 
1. Peygamber Efendimiz ile ondan gören bazı sahabiler ayakta su içmişlerdir  Bu sebeple ayakta su içmek günah değildir 
 
2. Peygamber Efendimiz’in ayakta su içmeyi yasaklaması, oturarak içmeyi daha uygun gördüğünü belirtmektedir 
 
3. Resul-i Ekrem’in, ayakta su içenin içtiğini kusmasını söylemesi, mutlaka böyle yapılmasını istediği anlamına gelmez  Zira Efendimiz Müslümanları eğitmek için bazen bu üslubu kullanmıştır.
Kaynak : Sorularla İslamiyet