Said Kılıç
Mutlu Evlilik İçin Eş Seçmede Kriterler
Said Kılıç
A- A A+
Evlenmek isteyen tarafların aşağıda sayılan noktalarda üç aşağı beş yukarı denk olmaları gerekiyor ta ki mutlu bir yuva kurulabilsin... 
 
Karar verme sürecinde 3 türlü kriter vardır.
 
1. Kriter ;
    
    a-Zenginlik,
    b-Soyluluk,
    c-Güzellik,
    d-Dindarlık,
    e-Kusurlardan salim olma 
    f- ve sanat sahibi (iş güç,meslek) olma açısından taraflar arasında denklik olmalı... 
 
    Ardından ikinci kriter devreye sokulur.
 
2. Kriter ;
    
    a-Karşı tarafla ilgili güvenilir olan büyüklerle istişare edilir.
    b-Gerekli olan namaz kılınır, dua edilir ve istihareye yatılır.
 
Ve son olarak...
 
3. Kriter ;
 
    a-Tüm bu süreçler olumlu ise evlenme kararı verilerek Allah'a tevekkül     edilir,teslim olunur.
    b-Artık bu aşamalardan sonra evlilikte çıkabilecek sorunlara sabredilir, göğüs gerilir, katlanılır ve tahammül edilir.Sorunlar güzellikle çözülmeye çalışılır. Boşanma seçeneği gündeme gelmez, gelmemeli... Tabii istisnalar kaideyi bozmaz...
 
Diğer yandan evlilik, tarafların iyi günde güzel şeyleri paylaşmalarını sağladığı gibi kötü günde de birbirlerine destek olma imkanı verir, vermeli...
 
Ayrıca,İslamiyet'te eşler ebedidir. Sadece dünyevi bir hayat arkadaşlığı söz konusu değildir.Onun için aile hayatına Rabbimizin rızasını kazandıracak manevi değerlerin hakim olması gereklidir. 
 
Yoksa eşler sonsuza kadar ayrılabilirler...Biri cennete diğeri cehenneme gidebilir... Allah korusun !
 
Eşlerin dünya hayatındaki kötü özellikleri ne olacak ?
Eğer eşler cennete gitmeye hak kazanırlarsa Allah, eşlerin dünya hayatındaki tüm kötü ve çirkin özelliklerini cennet hayatına yakışır şekilde iyi ve güzel özelliklere çevirecek...Dinimiz böyle söylüyor...
 
''Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar.''  İşaratü'l-İ'caz 
 
''Refika-i hayatına muhabbetin, madem hüsn-ü siret ve maden-i şefkat ve hediye-i rahmet olduğuna bina edilmiş. O  refikaya  samimi muhabbet ve merhamet edersen, o da sana ciddi  hürmet  ve  muhabbet eder. İkiniz ihtiyar oldukça o hal ziyadeleşir, mes’udane hayatını geçirirsin. Yoksa, hüsn-ü surete muhabbet nefsani olsa, o muhabbet çabuk bozulur, hüsn-ü muaşereti de bozar.'' Sözler

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>