Said Kılıç
İlk Şeytan ve Onun Cehennemdeki Azabı
Said Kılıç
A- A A+
Cinlerden isyankar olanlar “Şeytan” diye isimlendirilir. Şeytan; Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmış kimse demektir. Allah’ın huzurundan kovulup “Şeytan” diye isimlendirilen ilk cin, “Haris”tir.

Allah onu iblis yapmış, yani rahmetinden uzaklaştırmıştır. Bütün şeytanlar ondan yaratılmışlardır.

İnsanların çoğu Haris’in ilk cin olduğunu yani cinler için Hz. Adem mesabesinde bulunduğunu zannederler. Bu doğru değildir.

Aksine “Haris”, cinlerden birisidir. Bu nedenle Allah şöyle buyurur;  ‘’İblis secde etmedi; o cinlerdendi’’ (Kehf,50) Yani o yaratılmışların Cinler sınıfındandı. Tıpkı Kabil’in insan türünden olması gibi… Yani Kabil, insanlar arasında ilk bedbaht kişi olduğu gibi İblis de cinlerden ilk bedbaht kişidir.

Bir kısım İslam alimlerine göre; Cinlerden olan şeytanların cehennemdeki azabı, genellikle sıcakla değil şiddetli soğukla olacaktır. Bununla beraber şeytanların ateş azabından da nasiplerini alacakları kuşkusuzdur.

Cehennem hem sıcaklığa hem de soğukluğa verilmiş bir isimdir. Yani cehennem ismi sıcaklık ve soğukluk manalarını ifade eden bir isimdir.

Kelime anlamı itibariyle cehennem “Cehame” kelimesinden türetilmiştir. Çünkü Cehennemin görüntüsü çirkindir. Cehame; yağmurunu bırakmış bulut demektir. Yağmur ise Allah’ın rahmetidir. Allah buluttan yağmurunu giderdiğinde, ona “Ceham” ismi verilmiştir. Çünkü rahmet –ki yağmurdur-ondan ayrılmıştır. Aynı şekilde Allah rahmetini Cehennemden de uzaklaştırmış böylelikle cehennem kötü görünümlü olmuştur.

Cehennem diye isimlendirilmesinin başka bir nedeni de dibinin derinliğidir. Bir kuyunun dibi çok derin ise ona ‘’ Rukyetü cühnam ‘’ (dipsiz kuyu) denilir.

Allah ümmet-i Muhammed’i (a.s.m.) cehennem azabından muhafaza etsin….

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>