Said Kılıç
Hz. Ali (r.a.) Haydar-ı Kerrar (Allah'ın Arslanı)
Said Kılıç
A- A A+
Veladetinde gözünü açar açmaz Resul-i Ekrem'i gören sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Beş yaşında Resul-i Ekrem'in evinde ikamet etmeye başlayan  sensin Ey Haydar-ı Kerrrar !
 
On yaşında imanla şereflenen çocukların ilki sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Yirmi üç yaşında Resul-i Ekrem'in hicret edebilmesi için  yatağına şehit olmak üzere giren sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Gazve-i Bedir'in bidayetinde mübarezeye çıkarak Velid'i cehenneme gönderen sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Resul-i Ekrem'in kerimesi Fatıma'tüz Zehra ile zırhını satarak izdivaç eden sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 

Resul-i Ekrem'in neslini Fatıma'tüz Zehra ile devam ettiren sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Gazve-i Uhud'ta müşriklerin sancaktarlarını Zülfikar' la mezara gönderen sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Gazve-i Hendek'te gücü bin savaşçıya denk olan Amr ibn-i Abdivedd'e yirmi sekiz yaşında meydan okuyarak onu mağlup eden sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Hudeybiye sulhünde katiplik yapan, müşrik Süheyl'in talebiyle Resul-i Ekrem'in "Sil!" fermanına rağmen  "Muhammed'ün Resulullah"  ibaresini silmeyen sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Gazve-i Hayber'de sancaktar olan, mucize-i nebeviye eseri olarak kırk kişinin kaldıramadığı kalenin kapısını tek başına kaldırarak kalkan yapan ve Hayber kalesini fetheden sensin  Ey Mürteza!
 
Hatib bin Ebi Beltea'nın müşriklere gönderdiği ihbar mektubunu elçiden kararlılığıyla alan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Gazve-i Tebük'te Resul-i Ekrem'in emriyle Medine'de bırakılan ve ehl-i beyti tek başına muhafaza eden sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Resul-i Ekrem'in  “Musa'ya Harun'un yakınlığı ne ise, senin bana yakınlığın da odur...'' hitabına mazhar olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar !  
 
Arafat'ta, Mina'da ve Kabe-i Muazzama'da Tevbe suresini insanlara ilk defa tilavet-i kıraat eden sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Otuz iki yaşında Yemen ehline davetçi olarak gönderilen ve onların üç ay içerisinde Müslüman olmasına vesile olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Resul-i Ekrem'in Hamse-i Al-i Aba'sından biri olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar !
 
İlim şehrinin kapısı sensin Ey Haydar-ı Kerrrar !  
 
Vahyin ilk katiplerinden olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Resul-i Ekrem'i yıkayıp kefenleyen sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Perde-i gayb açılsa yakini ziyadeleşmeyecek  olan sensin Ey Haydar-ı Kerrar !
 
Fevkalade iktidar sahibi olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Harikulade zekası olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Hilafet-i İslamiye'ye yüksek liyakatı olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Adalet-i mahzayı kabil-i tatbik olarak gören ve uygulayan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Bütün işlerinde ahkam-ı dini ,hakaik-i İslamiye'yi ve ahireti esas tutan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
İfrat-ı muhabbet ve ifrat-ı adavetle iki kısım insanın helaketine vesile olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
"Soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme"  duasının mazharı sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus  İsm-i Azamlarına mazhar olan sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Celcelutiye'de kerametkarane Risale-i Nur'dan haber veren sensin Ey Haydar-ı Kerrrar ! 
 
Bütün kutubların, gavsların, mürşidlerin ve müceddidlerin imamı sensin Ey Şah-ı velayet.... 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>