Said Kılıç
Cehennem Kapıları ve Sorumlu Organlarla Bağlantısı
Said Kılıç
A- A A+
’’O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıkları hakkında şahitlik eder.’’ Nur,24
‘’Hiç kuşkusuz kulak, göz ve kalp hepsi sorumludur.’’ İsra,36
"Bana iki çenesi ile iki bacağının arasındakini koruma sözünü verene, ben de cenneti garanti ederim.’’  Hadis-i Şerif
"Mümin, midesini tamamen doyurmaz." Hadis-i Şerif
“Ademoğlu, midesinden daha şerli ve fena bir kap doldurmamıştır…’’ Hadis-i Şerif 
’’İnsanların çeneleri üzerinde ateşe düşmelerinin sebebi dillerinin ürünleridir.’’ Hadis-i Şerif
’’Hayat-ı ebediyye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi, cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir.’’ Bediüzzaman, Altıncı Söz 
 
İslam alimlerine göre, sorumlu organların korunması ve gözetim altında tutulması zorunludur. Çünkü organlar serbest ve başıboş bırakılırsa kalbin yorulmasına neden olur.  

Şöyle ki, insanların, sorumlu organlarını serbest ve başıboş bırakana kadar rahat ve huzurlu oldukları bilinen ve hissedilen bir gerçektir. Mesela; bazen gençler yakışıklı birinin resmine bakar ve kalplerinde o’na karşı bir muhabbet meydana gelir. Eğer o resmin sahibi kendisine ulaşılamayacak derecede üstün bir makamda ise, öyle birisini sevmek insanı hem yorar hem de uykusuz bırakır. O resme bakan kişi için mutlu, rahat ve huzurlu bir hayattan bahsetmek artık mümkün değildir.

Bu sıkıntılı durum helal bir şeyde böyle olursa kendisine bakmanın haram olduğu bir şeyde nasıl olacaktır?  İşte bu 
gibi nedenlerden dolayı Allah bize organların kontrol altında tutulmasını emretmiştir. 
 
Sorumlu organlar ve bu organların yapması gereken şeyler;
 
Göz; haram olan şeylere ve avret yerlerine bakmamalıdır. 
 
Kulak; ilim meclislerine devam ederek hayırlı şeyleri dinlemelidir. 

Dil; mümkün mertebe az konuşmalı, Kuran, Hadis kitapları, Risale-i Nur ve İslami kitapları okumalı ve anladıklarını anlatmalıdır. Ayrıca, doğru konuşmalı, yalandan uzak durmalı, zikir ve tespih çekmelidir. 

İki El; helal olmayan kadınlara veya erkeklere dokunmamalı, adam öldürmemeli, birine tokat atmamalı veya vurmamalı, hırsızlık yapmamalı, bevl ve istincada sağ eli kullanmamalıdır. 

Mide; haram lokmadan uzak tutulmalı, helal lokma ile beslenmeli ve tıka basa doldurulmamalıdır. 

Cinsel organ; helal olan haricinde herkesten uzak tutulmalıdır. 

İki Ayak; kardeşlerinin ihtiyaçlarına koşuşturmalı, nafakasına çalışmalı, camiye ve sohbetlere gitmelidir. 

Kalp; Ayine-i Samed olduğu için masivayı batın-ı kalbe sokmamalıdır.
 
Yine ulema-i İslama göre; Cehennem’in kapıları insanın sorumlu organları olan göz, kulak, dil, mide, iki el, cinsel organ ve iki ayak sayısınca yedi tanedir. Gerçi kalple beraber sekiz olur ancak kalp kapısı (nefs-i natıka) cehenneme kapalıdır. Allah’ın Rab olduğunu ve kendisinin de kul olduğunu ikrar etmesi nedeniyle Allah kalbi mühürlemiştir. Ve bir daha da o kapı açılmaz.

Öyleyse ateş kalplere muttali olur fakat kalp kapısının mühürlü olması nedeniyle içeri giremez. Kişi kafir de olsa manevi kalbi (nefs-i natıkası) Allah’ı bilir ve tasdik eder. Çünkü o ilahi nefhadan yaratılmış kelime-i Rahmaniyyedir ve alem-i ervahtan gelmiştir. Allah’ı bilmeyen, tanımayan ve tasdik etmeyen, daima kötülüğü emreden, hayvani nefistir ve azaba da o maruz kalacaktır. Kalp adeta çirkin şeylerle kuşatılmış bir cennettir. Allah, Kur’an’da, ateşin kapılarından insanların ve cinlerin içeri girdiği yedi tanesini zikretmiştir. Mühürlü olan ve kimsenin içeri girmediği kapı surda bulunur. Bu kapının batınında rahmet vardır. Onun zahiri ise azaptır. Bu ’’kalplere muttali olan ateştir.’’ Hümeze ,7
 
Cehennemin Kur’an’da Geçen İsimleri ve Sorumlu Organlarla (Mükellef Azalarla) Bağlantıları;
 
 1-SİCCİN -----------GÖZ
 2-HUTAME----------KULAK
 3-LEZA---------------DİL
 4-SAKAR------------İKİ EL
 5-SA'İR---------------MİDE
 6-CAHİM-------------CİNSEL ORGAN
 7-CEHENNEM------İKİ AYAK

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>