Zübeyir Gündüzalp Ağabey Bizleri Uyarıyor
A- A A+

Zübeyir Gündüzalp Ağabey Bizleri Uyarıyor

Evet, İslamiyet düşmanları, bir taraftan tamamıyla yalan propagandalarına ve ta­arruzlarına devam ederken, diğer taraftan da Nur talebelerinin Üstadları ve Risale-i Nur hakkında istidatları nisbetinde, istifade ve istifazelerinden doğan minnet ve şükranlarını ifade eden takdirkar yazı ve sözlerden mürekkep, bir nevi müdafaalarını perdeler arkasından men etmeye çalışıyorlar.

Bunun için, safdil gördükleri dostların dostlarına veya dostlara samimi görünerek “İfrata gidiyorsunuz” gibi, bir takım şeyler söylettiriyorlar. İşte, böyle sinsi, böyle dessas, böyle entrikalı, çeşitli iftiralarla bizi korkutmaya, yıldırmaya ve susturmaya çalışıyorlar.

UYDURMALARLA SESLERİNİ YÜKSELTSİNLER DE
  • Evet, acaba hiç akıl karı mıdır ki, din düşmanları, iftira ve yalanlardan ibaret yaygaralarını yapsınlar da, bizler hakikati izhar tarzıyla müdafaa etmekte susalım?
  • Acaba hiç mümkün müdür ki, İslamiyet düşmanlığıyla, Üstad Bediüzzaman hakkında zalimane ve cebbarane haksızlıkları irtikap eden o insafsız propagandacılar, yalanlarını savururken, biz, Üstad ve Risale-i Nur’un hakkaniyetini ilan ederek, o acip yalanlarını akim bırakmaya çalışmayalım?
  • Acaba eblehlik ve safderunluk olmaz mı ki, Kur’an ve imanın hunhar ve müstebit zalim düşmanları, Kur’an ve İslamiyet’i ve dini, Risale-i Nur’la, küfr-i mutlaka karşı müdafaa ve muhafaza hizmetini yapan Bediüzzaman aleyhtarlığında, mütemadiyen uydurmalarla seslerini yükseltsinler de, biz, hak ve hakikati beyan ve ilan etmekte sükut edelim, susalım?
HEM DURMAYACAĞIZ HEM DURDURAMAYACAKLAR
 
Veya “Biraz susun” gibi bir şeyle, paravanalar, perdeler arkasında icra-i faaliyet yapan o gizli dinsizlere bir nevi yardım etmiş veya desteklemiş olalım? Asla ve kella, kat’a ve asla susmayacağız!
 
Ve hem susturamayacaklardır. Durmayacağız ve hem durduramayacaklardır. Bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, bu ruh bu cesetten ayrılıncaya kadar, bu nefes bu bedenden gidinceye kadar, Risale-i Nur’u okuyacağız, neşredeceğiz.
 
Risale-i Nur’un mahz-ı hakikat ve ayn-ı hak olduğunu ve Bediüzzaman Said Nursi’nin, yapılan ithamlardan tamamıyla münezzeh ve müberra olduğunu, iftiracı ve tertipçi, hunhar din düşmanlarına mukabil, izhar ve ilan edeceğiz.