Üstad'ın Talabelerinden Binbaşı Asım'ın Sadakati
A- A A+

Üstad'ın Talabelerinden Binbaşı Asım'ın Sadakati

Üstad'ın talebelerinden Binbaşı Asım'ın "Doğru söylersem Üstad'a zarar gelir, yalan söylersem askerliğime yakışmaz." dediği ve sonra vefat ettiği rivayet edilir. Bu durum, "Bize evvela lazım olan sıdktır." diyen Üstad'ın düsturuna ters düşmez mi? Hem Üstad yanlış bir iş yapmıyorken, doğrunun söylenmesi ona nasıl zarar verebilir?

Gibi sorular insanın aklına gelebilir. bu tür sorulara Bediüzzaman Said Nursinin hayatını anlatan ''Tarihçe-i Hayat'' adlı eserinden şöyle cevap verilmektedir. 

"Çünkü, Isparta'da, istintak dairesinde gayet namuslu, müstakim bir kardeşimiz olan mütekaid Binbaşı Merhum Asım Bey isticvab edildi. Eğer doğru dese, Üstadına zarar gelir ve eğer yalan dese, kırk senelik namuskarane ve müstakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp, 'Ya Rab, canımı al.' demiş; duası kabul olup o dakikada teslim-i ruh eyledi, istikamet şehidi oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyeceği bir muavenet-i hayriyeye ve bir tasdike hata tevehhüm edenlerin çirkin hatalarına kurban oldu."
 
"Evet, Risale-i Nur'dan tam ders alan, bir su içer gibi, kolayca terhis tezkeresi telakki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin teellümlerini düşünmeseydim, ben de, alicenap kardeşim Asım Bey gibi 'Ya Rab! Canımı da al.' diye dua edecektim. Her neyse..."
 
Doğru söylerse Üstad'ın haksız yere hapis yatması söz konusu, bu yüzden o şehit olmayı tercih ediyor. Bu tercihi sıddıkiyetin en üst aşaması olsa gerek. Çünkü iki doğrudan daha zor olanı seçmiştir. Burada hem doğruluğu hem de Üstad'a olan sadakatini göstermiş oluyor.
 
O dönemi bilmeden bu mesele tam anlaşılmaz. O dönemde Risale-i Nur'u okumak ve evde bulundurmak en büyük suç idi. Merhum Asım Ağabey de evinde Risale-i Nur'u yakalatmış ve bunu nerden aldığı sorusu ile karşı karşıya kalmıştı. Şayet Üstad'ından aldığını ifade etse Üstad hapse girecek, başka bir bahane söylese yalan söylemiş olacaktı; o dua edip şehit olmayı istemiş ve muvaffak da olmuştur. 
Kaynak : Sorularla Risale