Üstadın Ceylan Çalışkan Ağabeye İkazları
A- A A+

Üstadın Ceylan Çalışkan Ağabeye İkazları

Ceylan çalışkan küçük yaşta Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine girdiği zaman bilemediği bazı noktalarda üstad yazdığı pusulalarla kendisini ikaz ediyordu:
 
“Ceylan! Zaman naziktir. Nur'ların faaliyeti vaktin çok dikkat lazımdır.
“Nur'un ve bizim Nurcuların selameti ve münafıkların şerrinden kurtulması için sen bu üç maddeyi bil:
 
“Birincisi: iktisada tam riayet etmek lazımdır. Ta validen ve baban senden gücenip hizmet-i Nuriyeye zarar gelmesin. Dükkancılık eden mertlik etmez. On paraya dikkat eder. Mal senin değil. İkram etsen caiz değil.
 
“İkincisi: Şimdilik nazar-ı dikkati kendine celb etme ve gösteriş yapmaya çalışma. Ta senin elindeki Nur emanetlerine zarar gelmesin. Hevesatını, faidesiz eğlencelerini bırak. Hizmet-i Nuriyenin sana verdiği zevkler yeter.
 
Üçüncüsü: Bize gelmek için buraya gelenlerden herkese açılma. Lüzumsuz onlara esrarımızı bildirme. çünkü içlerinden ya safdil veya kurnaz veya aptal bulunabilir, ifşa eder, habbeyi kubbe yapar. Ondan da münafıklar ve casuslar istifade eder. Hususan bu kasabada daha çok dikkat ve ihtiyat lazımdır.”
 
“Ceylan! Dün posta için sabahtan akşama kadar seni bekledim, görünmedin. Kalben dedim, ‘Eğer Risale-i Nur'un hizmetiyle ve okunmasıyla meşgul olmuş ise aff edilir. Yoksa onun hayatı Risale-i Nur'a aittir. Hevesatına sarf etse şiddetli tokat yiyecek. Acaba o manasız gezmeyi bu soğukta sen mi yaptın? Yoksa başkası mı hatıra getirdi? Hem yanınızda daha kim vardı? Risale-i Nur hesabına merak ediyorum. Dikkat et, çocukluk yapma, tokat yiyenler pek çok.
 
“Ceylan! Sen bahtiyardın ki, bu acib zamanda Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir hizmeti ve onun manevi hazinesinin bir anahtarını aldın. Benim de anahtarımı aldın. Ve küçük bir Abdurrahman ve küçücük bir Husrev namını aldın. Bu kudsi ve ehemmiyetli vazifeye layık olacağını gayet kuvvetli bir sadakat ve metanet ve ihtiyat ile isbat edersin. Gerçi çocuksun, fakat sende kuvvetli bir sadakat hissettiğimizden küçülmüş kuvvetli bir ihtiyar nazarıyla bakıyoruz.
 
“Sen de dikkat et! çocukluk hevesatına aldanma, kapılma! On adamın şimdiki benim hizmetimde vazifeleri mecburiyetle sana yüklenmiş. Az bir yanlışın büyük bir zarar verir. Bunu kat'iyyen bil ki, senin hizmet ettiğin hakikatın sana vereceği hem dünyada, hem ahirette menfaate mukabil dünyada hiçbir şey gelemez. Ta ki, bir elmas hazinesini şişe gibi 
 
Çabucak kırılacak fani dünya lezzetleriyle kaçırma. çocukluk kulağıyla cin, ins şeytanlarının vesveselerine kapılma.”
 
Ceylan çalışkan, üstadın kendisini ikaz mektuplarını şöyle takdim etmektedir. üç ikazın birisi üstadın kendi el yazısıyla, diğer ikisi ise Ceylan çalışkan'ın el yazısıyladır:..
 
“Mübarek üstadım Efendimin, Risale-i Nur'un faaliyetine zarar gelmemek için, bana yazdığı bir-iki ehemmiyetli ihtarı burad derc ettim.
 
“Bir numaralı ihtar: Zülfikar ‘Mucizat'ın tab'ı edildiği sıralarda yazılmıştır. l946 Eylül başlarındadır.
 
“İki numaralı ihtar: Hizmet-i üstaddan-gerek ehemmiyetli kusurlardan dolayı ve gerekse başka manevi sebepten dolayı-çekildikten bir hafta sonra süfli hevesat-ı nefsaniyeye tabi olduğumdan yazılmıştır. 946 Kanunusani yirmi yedinci gün.
 
“Üç numaralı ihtar: Hizmette iken Risale-i Nur'un hizmetinin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu elmas hazinesinin kaybedilmesini ikrar ediyor.”