'Süfyan Büyük Bir Alim Olacak
A- A A+

'Süfyan Büyük Bir Alim Olacak

Bediüzaman Said Nursi'nin, Risale-i Nur eserlerinden olan Şualar adlı eserinde ahir zamanda beklenen şahıs hakkında hadisler ışığında çok önemli tespitlerde bulunmuştur.

"YEDİNCİ MESELE: "Rivayette var ki, "Süfyan büyük bir alim olacak, ilimle dalalete düşer. Ve çok alimler ona tabi olacaklar." Ve'l-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki:

Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır, demektir."
(1)
 
Deccal, iktidarı ve saltanatı siyasi dehası ve aldatıcı zekası ile kazanacak, bu manayı Peygamber Efendimiz (asv) "alim olacak ilmi ile küfre düşüp insanları da ilim ve fen adı altında küfre davet edecek" şeklinde tasvir ediyor.

Deccal, devlet gücünü ne soyundan gelen asalet ile ne de servet ve cesaret ile elde etmeyecek, ancak siyasi ilim ve aldatmak ile ele geçirecek. Alimlerin ona tabi olması ise, en çok ona taraftar olan sınıfın eğitim camiasından olacağına işaret ediyor. Ve eğitim sistemini değiştirerek, dini eğitimi kaldırıp sadece maddi ilimleri okutan bir sistemi getirecek demektir. Tevhid-i tedrisat gibi.
 
(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.
Kaynak : Sorularla Risale