Said Nursi'den Hulusi Yahyagil Ağabeye Tavsiye
A- A A+

Said Nursi'den Hulusi Yahyagil Ağabeye Tavsiye

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin ilk talebelerinden Barla sıddıklarından olan Hulusi Bey'in Barla lahikasındaki mektubu şu şekildedir.Bu Mektupta Said Nursi hazretlerinin tavsiyelerini ifade etmiştir.

Mektup şu şekilde ;

Esasen siyaset anlamadığım bir iş; şunun bunun amaline hizmet, menfurum. Zilletle yaşamak, tahammül edemediğim hallerdir. Felillahilhamd, Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, dinimiz bir, ila ahir.

Bu bir birler, bize yekdiğerimizi Allah için sevmek kaydını sağlamlaştırmakla beraber, ruhi, kalbi, ebedi, layemut bir birlik temin etmektedir. Hamd ve şükürler olsun, mü'miniz. Hayatta tesadüf edeceğimiz binlerle musibet ve acılara "Kadere iman eden kederden kurtulur" gibi çok müessir devamız var.

Yine idrak ediyoruz ki, burada vazifeleri nihayet bulanlar için, ebedi mev'ud bir hayat başlıyor. Biz de bu yolun yolcusu, bu hanın misafiri, bu fabrikanın muvakkat bir amelesi olduğumuz için, er geç o kafileye iltihak edeceğiz. Kısa, müz'iç, dağdağalı, elemli, hüzünlü, firaklı ve ancak o sermedi hayatın mezraası olan bu fani ve kararsız alemde başlayan garazsız, ivazsız, pürüzsüz ve kimsenin arzusuna tabi olmadan, sırf hasbi ve ciddi, halis ve muhlis arkadaşlığımızın meyvesini ve her türlü saadeti cami hayatta idrak edeceğiz.
 
Ümit ve iman gibi pek ali sermayemiz var. Hoca Efendi Hazretlerinin ali tavsiyeleri: 
  • Beş vakit namazını tadil-i erkanla kıl. Yani, başka ibadete gücün yetmez.
  • Namazın nihayetindeki tesbihleri yap. Yani, başka zikri yapamadım diye teessüf etme.
  • Yedi kebairi terk et. Çünkü sagairi arayacak zamanda değiliz.
  • İttiba-ı sünnet et.
Zira bu zamanda arkasında gidilecek ve harekatı taklide değer, saf, halis ve muhlis bir hadi—ki, o da seni yine bu yola götürecektir—maalesef bulamayacaksın. Belki bu yola çıkaracaklar vardır; fakat kömürle elması kim fark edecek? Öyleyse, sen çalış, ondan daha iyi kılavuz bulamazsın.

Derslerinden birinde ki, her vakit zikrettiğim "Kadere iman eden kederden kurtulur." şifabahş vecizesi hatırımızda varken, şüphesiz her musibet ve her elem hoş karşılanacaktır.
 
Aziz kardeş, Zaman olur ki herşey, herkes, her muamele, kalbi incitiyor.
Fakat işte tiryakı:

"Eğer insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: 'Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi de Odur." Tevbe Suresi, 9:129.
 
Her zaman söylüyorum: Biz bu fani hayat için dostluk yapmıyoruz. Bu kısa hayata veda etmek, indimizde ve itikadımızda ebedi bir hayatın mukaddemesidir. Öyleyse müteessir olmayalım. Nice ki, o hayata başlamadık. İşte mürasele ile muvasalayı temin edelim. Allah'a güvenelim, Ondan medet dileyelim.

"Bizi bu saadete eriştiren Allah'a hamd olsun. Yoksa, Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler." A'raf Suresi, 7:43.
 
Allah'ım, efendimiz Muhammed'e (a.s.m.), onun al ve ashabına, ezelden ebede kadar ilm-i İlahideki mevcudat adedince salat ve selam et.
 
Kaynak : Risale Ajans