Said Nursi Hazretlerinin Babasına Hürmeti
A- A A+

Said Nursi Hazretlerinin Babasına Hürmeti

Vali Tahir Paşa’nın konağında kaldığı yıllarda Hazreti Üstad’ın üstün seciye ve nezaketini gösteren bir hadise şöyle cereyan eder:

Bediüzzaman hazretleri daha 15-16 yaşlarında iken Van’da, Vali Tahir Paşa’nın ilme ziyade hürmetinden çok ricasıyla vali konağında kaldığı günlerde, sık sık Valinin konağında doğunun büyük alimleri ile ilmi sohbetler oluyordu.
 
Daima bu musahabe ve ilmi içtimalarda Bediüzzaman'ı Vali yanına oturtur ve ulema bu vehbi ilim sahibi büyük allameye küçük yaşına rağmen ziyade hürmet ederlerdi..
 
Yine böyle ilmi bir meclis kurulup değerli ve yüksek ulemanında hazır bulunduğu birgün köylü kıyafetli birinin kapıda kendisini beklediğini söylediler.
 
Aşağı indiğinde gelenin muhterem babası Mirza Efendi olduğunu gördü.
 
Bir merkeple Nurs Köyünden kalkmış, Van’a oğlunu görmeye gelmişti.
 
Bediüzzaman kemal-i muhabbet ve mahviyetle babasının el ve ayaklarına sarılıp öptü. Bir miktar görüştükten sonra Mirza Efendi oğluna: "Oğlum, burada benim, senin baban olduğumu sakın kimseye söyleme" dedi.
 
Muhtemelen halktan ta eyalet valisine ta büyük ulemaya kadar hürmet edilen itibarlı bir allamenin, çiftçilik ve hamallık eden fakir bir babası olduğunu göstermek istememiş..!
 
Fakat Bediüzzaman kemal-i hürmet ile babasını ulemanın ilim meclisine getirdi..
 
Sofi Mirza Efendi, utanarak kapının eşiğine yakın bir yere oturmaya niyetlendi isede fakat Bediüzzaman, babasının koluna girip Vali Tahir paşanın yanındaki kendi yerine oturttu ve ulemaya iftiharla,
 
"Efendiler! İşte bu zat benim babam Sofi Mirza Efendi’dir" diye takdim etti..
 
Ulema ve Tahir paşada Bediüzzaman lakabı verilen bu büyük alim ve velinin babasına ihtiram etmişlerdir..
İşte Bediüzzaman'ın babası ile son görüşmeside 16 yaşında burada olmuştur..!
 
Ruhları için el-fatiha....
Kaynak : Risale Ajans