Risale-i Nur'dan İstifade Etmenin Yolları
A- A A+

Risale-i Nur'dan İstifade Etmenin Yolları

Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in harika bir tefsiridir. Böyle kıymetli bir eserden istifade etmek büyük bir nimettir, bir ayrıcalıktır. Okurken şu gibi esaslara dikkat edilse, istifade çok daha fazla olur diye düşünmekteyiz:
 
• Başkalarına anlatmak için değil, kendi nefsimize hitap ederek okumak.
 
• Az da olsa her gün okumak.
 
• Küçük Sözler, Yirmi üçüncü Söz, Haşir Risalesi gibi daha kolay anlaşılabilen risalelere öncelik vermek.
 
• Bilinmeyen kelimelerle ilgili lügat çalışması yapmak. Bir insan her ay bir risalenin kelimelerini çıkararak okusa, bir yıl gibi bir sürede çok mesafe alabilir.
 
• Çevremizde Nur dersleri yapılıyorsa düzenli olarak takip etmek, yapılmıyorsa da başlatmak.
 
• Seviyesi iyi kimselerle ön çalışmalı dersler yapmak. Mesela, bir hafta önceden belirlenen bir derse hazırlanıp gelmek, başkalarıyla bu konuyu enine boyuna müzakere etmek son derece faydalı olacaktır.
 
• "Ya Rabbi, bu eserleri anlamayı ve yaşamayı nasip eyle" şeklinde dualar etmek.
 
• Her gün, hiç olmazsa on beş dakika sesli okumak, hem okuyuşu düzgünleştirir, hem telaffuzu güzelleştirir.
 
• Ayrıca sessiz olarak da yoğun bir şekilde okumak gerekir. Külliyetle dalmak mühimdir.
 
• Okuduğumuzu başkalarıyla paylaşmak önemlidir. İlim, paylaşıldıkça artar ve bereketlenir.
 
• Başlangıçta anlamasak da çok okumak, sonraki okuyuşlarda ise anlama ağırlıklı okumak daha faydalı olacaktır.
 
• Cevşen ve sair evradları okumanın Risale-i Nur'dan istifadeye ve feyz almaya büyük faydası vardır. Bunlar insanın ulvi latifelerini geliştirir, ona kıvam ve kalite kazandırır. Kitap sıralaması olarak da tavsiye edilen;
 
1. Önce imani bir bahis, ardından bir lahika şeklinde olabilir. Sözler, Tarihçe-i Hayat; Mektubat, Kastamonu Lahikası; Lem'alar, Emirdağ Lahikası; Şualar, Barla Lahikası; Mesnevi-i Nuriye, Sikke-i Tasdik-i Gaybi; Asa-yı Musa, İşaratül İcaz, Muhakemat şeklinde sıralanabilir.
 
2. Önce imani eserler, ardından lahika kitapları okumak, Sözler, Mektubat, Lem'alar, Şualar, Mesnevi-i Nuriye, Asa-yı Musa, Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Lahikası, Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, İşaratü'l İ'caz, Muhakemat şeklinde sıralanabilir.

Bunların dışında da farklı okuma metodları şüphesiz ki vardır. Artık herkes kendi yapısı ve kabiliyetine göre Risale-i Nur eserlerine müteveccih olmalı
Kaynak : Sorularla Risale