Ramazan'da Ehl-i İman Bir Ordu Hükmüne Geçer
A- A A+

Ramazan'da Ehl-i İman Bir Ordu Hükmüne Geçer

Mübarek Ramazan ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde Ramazan ayının tam olarak anlam ve önemini idrak edebilmek için bazı hususların bilinmesi elzemdir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Ramazan Risalesi eseri bu ayın anlam ve önemini bize tam olarak ifade eder.

Orucun bir çok hikmetleri olduğunu belirten Bediüzzaman Hazretleri, İslamiyet’in beş şartından birisi olan oruç tutmanın önemini şöyle ifade eder;
 
"Ramazan-ı Şerifteki savm, İslamiyetin erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin azamlarındandır.
İşte, Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakkın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.
 
Cenab-ı Hakkın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
 
Cenab-ı Hak, zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o sofrada   bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemal-i Rububiyetini ve Rahmaniyet ve Rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar, gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde, o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor.
 
Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman, birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelinin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın "Buyurunuz" emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkarane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli Rahmaniyete karşı, vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar.

Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar?"
 
Kaynak : Risale Ajans