Ramazan Zenginleri Fakirlerin Yardımına Davet Ediyor
A- A A+

Ramazan Zenginleri Fakirlerin Yardımına Davet Ediyor

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Ramazan ayının hikmetlerinden bahsederken, bu ayda zenginleri fukaraların yardımına davet ettiğini belirtir.
 
Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak, o ihtilafa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor.

Halbuki, zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler.

Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez.

Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikinin bir esasıdır.

Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir; ona karşı şefkate mükelleftir.

Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü, hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor.
 
Kaynak : Risale Ajans