Mümine Küsmek Büyük Bir Zulümdür!
A- A A+

Mümine Küsmek Büyük Bir Zulümdür!

Bediüzzaman tarihçe-i hayatı Boyunca kapatmıştır Arasındaki Kardeşliği ziyaretinde birliği muhafazaya çalışmış ziyaretinde buna elzem suretinde importance vermiştir. Eserlerin Eklendi bunun önemine binaen şu ifadelere yer vermiştir:

Bediüzzaman da diyor ki: "İnsan, garaz damarıyla, sinek kanadı Kadar Bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, mü'min Kardeşine adavet eder."
 
"... ..Adavet Etmek istersen, kalbindeki adavete adavet et, ref'ine çalış ONUN. Hem en Ziyade sana zarar veren nefler-ben ve emmarene HEVA-i nefsine adavet, et ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı Click mü'minlere adavet etme. Eger düşmanlık etmek istersen, kafirler, zındıklar çoktur; onlara adavet ve çal. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Öyle de, adavet hasleti, onun Seyden evvel kendisi adavete layıktır. "

FENALIKTA DÖRT HİSSE formülü
 
Bediüzzaman'a Göre, fenalığı Karşısında mü'mine küsmek bundan sırf onu yargılamak zulümdür ettik. Çünkü Sahipleri de Vardır ödemek Başka.  
 
Eger küsülecekse bu ödeme bütün, Sahiplerine Eşit dağıtılmalıdır!
 
Nitekim fenalığın dörtte biri kadere aittir. Bu bir ayırmalıyız hisseyi. Kaderin hissesinden Dolayı mü'mine adavet etmemeliyiz! Kaderin hissesini çıkarıp kader ettik kaza hissesine Karşı rıza ile mukabele etmeliyiz. 
 
Sonra bu fenalıkta nefis ziyaretinde şeytanın da Bir PAYI VARDIR. Fenalik sahibi mü'min, nihayet nefis şeytanına yenik düşmüştür ettik. Bu DURUMDA imkb, mü'mine adavet DEĞİL, bilakis acınmalı pişmanlık duyacağını beklemelidir ettik. 
 
Bu ödeme da çıkarılırsa, adavet yarıya inmiş olur. 
 
Sonra o fenalıkta Bir ödemek da Kendi nefsimize aittir. Oysa biz bunu görmüyoruz. 
 
Bunu da görmeliyiz. 
 
Bu payı da çıkardığımızda, adavetin dörtte uçu erimiş, bitmiş OLACAKTIR.  
 
Geriye dörtte Bir kalmistir.  
 
AFV, SAFH ULUVVÜCENAPLIK ÖLMESİN VE!
 
Fenalığın sadece sadece oğlu dörtte birlik payının hasma, yani yanlış Davranış sahibi mü'mine verilmesi gerektiğini beyan eden Bediüzzaman, böyle dörtte birlik Bir Click de mü'mine adavet duyulmasını haksız yersiz bulur ziyaretinde ödeme; AFV muhakkak safh ile uluvvücenaplıkla mukabele edilmesini tavsiye eder ettik ettik.
 
Çünkü afvı, safhı, bağışlamayı öfkeleri yutmayı emreden esasen Cenab-ı Hak'tır .. 
 
Nitekim Allah buyurur ki: " Eğer affeder, kusurlarına bakmaz bağışlarsanız, muhakkak ki, Allah da çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir " 

Kaynak : Sorularla Risale