Manevi Hastalıklarımıza Karşı Müthiş İlaçlar
A- A A+

Manevi Hastalıklarımıza Karşı Müthiş İlaçlar

Risalei Nur eserlerinde hastalıklar, maddi ve manevi olmak üzere iki cihetle ele alınmaktadır.
 
Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nurların birçok yerlerinde, "manevi hastalıklara" karşı iman ilacının istimal edilmesini ısrarla tavsiyede bulunmaktadır. Manevi hastalıkların toplumda baş götermesi ve tedavi çarelerine de bakılmaması neticesinde akli, ruhi ve psikolojik hastalıkları netice vermiştir.
 
Bu hastalıkların tedavisi için de bir eczahaneyi manevi hükmünde olan ve Kur'an'ın billür hüzmeleriyle kaleme alınan Nur eserlerinin okunmasını Bediüzzaman Hazretleri tavsiye etmektedir.
 
Konuyla alakalı olarak Risale-i Nur'dan bazı pasajları sizlere takdim ediyoruz.
 
"Biz küçücük sıkıntılarımızı, kinin gibi bir acı ilaç bilip, sabır ve şükretmeliyiz. 'Ya Hu! bu da geçer.' demeliyiz."(1) 
 
"Öyle ise, bu hazine-i rahmeti ve menba-i hakikati ders veren ve hakiki surette gençliğin ve avamın anlayabileceği bir şekilde bildiren Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle ve devamlı olarak müsait vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük bir ibadet ve zevk kaynağıdır; hal ve istikbalin ve biz gençlerin çok leziz ve iştiyakla alacağı gayet nafi ve vafi bir ilaç ve bir tiryaktır, bir manevi kurtarıcıdır."(2)
 
"Esrar-ı Kur'aniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslamiyeye en nafi bir nur..."(3)
 
"İmam-ı Ali'nin (r.a.) otuz kırk işaretiyle sarahat derecesinde haber verdiği Risale-i Nur, bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilaçtır. Onun için, o daire bize kafi gelmiş, harice çıkmıyoruz."(4)
 
Bediüzzaman Hazretleri;
 
"Şiddetli hasta olduğu halde, ruhu ve kalbi, vücuduyla meşgul olmamak için ilaçları almayan,.."(5)
 
"En zayıf damar ve dehşetli mani, hastalık damarıdır. Hastalığa ehemmiyet verdikçe, hiss-i nefs-i cisim galebe eder, 'zarurettir, mecburiyet var' der, ruh ve kalbi susturur, doktoru müstebit bir hakim gibi yapar ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaate mecbur ediyor. Bu ise, fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir."(6)
 
Bediüzzaman Hazretlerinin yanında kalan talebelerinin beyanatına göre, yirmi bir kez zehirlendiğini, buna rağmen doktorların ilaçlarını istimal edip, kullanmamıştır.
 
Dipnotlar:
 
(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Afyon Mahkemesi.
(2) bk. age., Isparta Hayatı.
(3) bk. Mektubat, Beşinci Mektup. 
(4) bk. Emirdağ Lahikası-I, (154. Mektup)
(5) bk. Emirdağ Lahikası-II, (99. Mektup)
(6) bk. Emirdağ Lahikası-I, (188. Mektup)
Kaynak : Sorularla Risale