Kur'an'a Hizmet Etmek Bizi Siyasetten Şiddetle Men Ediyor
A- A A+

Kur'an'a Hizmet Etmek Bizi Siyasetten Şiddetle Men Ediyor

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin siyaset konusunda en çok nakledilen sözlerinden biri "euzu billahi mine'ş-şeytani ve's-siyaset" "Şeytandan ve Siyasetten Allah'a sığınırım" sözüdür. 
 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu sözüyle bir istiazede Allah'a sığınmakta , kulluğunun ifadesi ve gereği olarak şeytandan Allah'a sığınırken—belki de aynı sebeplerle—siyasetten de Allah'a sığınmaktadır.
 
Bu söz, zaman zaman yanlış yerlerde, hak etmeyen kişi ve tavırlara karşı kullanılabilmektedir.

Bugünlerde süregelen tartışmalarda hakperestlik yerine tarafgirlik, insaf yerine inat, merhamet yerine intikam ikame olunmaktadır. İş öyle bir noktaya gelmiştir ki, "Bir salih alim, kendi siyasi fikrine uyan bir münafığı hararetle sena ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkit ve tekfir edebilmiştir."
 
Buna benzer bir olaya şahit olan Bediüzzaman, bu dehşetli hatayı işleyen alimi, "Bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin" sözleriyle ikaz etmiş ve işte bundan sonradır ki euzu billahi mine'ş-şeytani ve's-siyase diyerek, şeytanileşen siyaset anlayışı ve ortamından Allah'a sığınmıştır.

Münafık gizli zındıkların, Garplılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına karşı, bir kısım dindar ehli siyaset de dini siyaset-i İslamiye’ye alet etmeye çalışmışlardır.
 
Bunların çabalarına ve davetlerine karşı Bediüzzaman; "İslamiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabii olamaz ve alet yapmak islamiyetin kıymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayettir.(...) Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez. (...) Din umumun mal-i mukaddesidir, inhisar kabul etmez" gibi beyanlarla taraftar olmamıştır. Üstad, dini siyasete alet ettiği suçlamasını, yukarıdaki gerekçelerle red etmekte ve mezkur istiazesini hatırlatmaktadır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mektubat’ta geçen bir bölümde bu konu hakkındaki bir soruya bakın nasıl cevap veriyor.
 
Üçüncü Sualiniz: Dünyanın siyasetine karşı niçin bu kadar lakaytsın? Bu kadar safahat-ı aleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahatı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükut ediyorsun?

Elcevap: Kur’an-ı Hakimin hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset aleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa, bütün sergüzeşt-i hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor.

Hem neden korkum olacak?
 
Dünya ile, ecelimden başka bir alakam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riyakar bir şöhret-i kazibeden ibaret olan şan ve şeref-i dünyeviyenin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet! Kaldı ecelim. O, Halık-ı Zülcelalin elindedir. Kimin haddi var ki, vakti gelmeden ona ilişsin?
 
Zaten izzetle mevti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Eski Said gibi birisi şöyle demiş: “Biz öyle insanlarız ki, bir orta seviyemiz yoktur. Ya herşeyin üstünde, ya da kabirde oluruz.”
Belki hizmet-i Kur’an, beni hayat-ı içtimaiye-i siyasiye-i beşeriyeyi düşünmekten men ediyor...