Kur'an Neden Uçak ve Elektrik'ten Açıkça Bilgi Vermiyor
A- A A+

Kur'an Neden Uçak ve Elektrik'ten Açıkça Bilgi Vermiyor

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri kendisine yöneltilen bu ilginç soruya çok güzel ve ibretlik ve bir o kadarda latif bir cevap vermiş. Sizlerin istifadesine sunuyoruz lütfen dikkatli okuyun.

Soru : Madem Kur’an beşer için nazil olmuştur. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor; yalnız gizli bir remizle, hafi bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtarla iktifa ediyor?
 
Elcevap: Çünkü medeniyet-i beşeriye harikalarının hakları, bahs-i Kur’anide o kadar olabilir. Zira Kur’an’ın vazife-i asliyesi, daire-i Rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir.
 
Öyle ise, şu havarık-ı beşeriyenin o iki dairede hakları, yalnız bir zayıf remiz, bir hafif işaret, ancak düşer. Çünkü onlar daire-i Rububiyetten haklarını isteseler, o vakit pek az hak alabilirler.
 
Mesela, tayyare-i beşer Kur’an’a dese: “Bana bir hakk-ı kelam ver, ayatında bir mevki ver.”
 
Elbette, o daire-i Rububiyetin tayyareleri olan seyyarat, arz, kamer, Kur’an namına diyecekler:
__“Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin.”

Eğer beşerin tahtelbahirleri ayat-ı Kur’aniyeden mevki isteseler,

O dairenin tahtel-bahirleri, yani,bahr-i muhit-i havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler:
__“Yanımızda senin yerin görünmeyecek derecede azdır.”
 
Eğer elektriğin parlak, yıldız-misal lambaları hakk-ı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler,
 
O dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler:
__“Işığın nisbetinde bahis ve beyana girebilirsin.”
 
Eğer havarık-ı medeniyet, dekaik-ı san’at cihetinde haklarını isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse,
 
O vakit birtek sinek onlara “Susunuz,” diyecek. “Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki, beşerin cüz-ü ihtiyarıyla kesb edilen bütün ince san’atlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince san’at ve nazenin cihazlar kadar acip olamaz.
 
 “Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar.”
Hac Suresi, 22:73. ayeti sizi susturur.”
 
 
Kaynak : Risale Ajans