Kim Hardal Tanesi Kadar İmana Sahipse Cennete Gidecektir
A- A A+

Kim Hardal Tanesi Kadar İmana Sahipse Cennete Gidecektir

Peygamberimiz buyurdu ki (s.a.v) ;
"Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez." 
"Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez." 

Kaynak : Muslim, Iman 147; Ebu Davud, Edeb 29. (4091); Tirmizi, Birr 61, (1999). 

Hardal tanesinden maksat, imanın kuvvet ve zaaf derecesidir. İmanın kuvvet ve zaaf noktasından sınırsız makam ve dereceleri vardır. Mesela Hazreti Ebu Bekir (ra)’in iman kuvveti ile avam bir müminin iman kuvveti arasında dağlar kadar fark vardır.
 
Lakin imanın sahihliği ve bütünlüğü, ikisinde de müsavi ve eşittir. Yani avam bir Müminin imanının zayıf ve çelimsiz olması, batıl ve yanlış olduğu anlamına gelmez. İman kuvvet ve zayıflık yönünden en alt ve en zayıf bir mevkide de olsa sahih ve geçerlidir. İman geçerli ve sahih olma noktasından şeriata uygun olmak şartı ile herkeste eşittir. Eşit olmayan nokta imanın kuvvet ve zaaflığıdır ki bu fark cennette makam ve mevki olarak yansıyacaktır. Yani imanı kuvvetli olan birisinin cennetteki mevkisi yüksek olurken, imanı zayıf olan birisinin cennetteki mevkisi zayıf olacaktır.
 
Peygamber Efendimiz (asv) "hardal" tabiri ile şeriata uygun olan en zayıf ve çelimsiz bir iman da olsa eninde sonunda cennete girer, diyerek bu hakikate işaret buyuruyor. Batıl Mutezile mezhebinin iddia ettiği gibi imanın sahih olması bütün emir ve yasaklara tam uymak  ile mümkündür,  tezi yanlıştır. İşte Peygamber Efendimiz (asv) bu noktaya işaret ediyor.