İhlası Zedeleyen Hastalık Makam Sevgisi
A- A A+

İhlası Zedeleyen Hastalık Makam Sevgisi

Hubb-u cah "makam sevgisidir." Böyle bir sevgi nefsin zaaflarından biridir. İnsan bu hisse mağlup olduğunda yükseklerde görülmek, hürmet edilmek ister. Bu hem maddi makamlar için hem de manevi makamlar için olabilir. Maddi makamlarda nefsin hissesi daha ön planda olmakla beraber aynı tehlike manevi makamlarda da görülebilir.
 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ninifadesiyle,
 
"İhtar: Teveccüh-ü nas istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Şan ü şeref arzusuyla teveccüh-ü nas ise; ücret ve mükafat değil, belki ihlassızlık yüzünden gelen bir itab ve bir mücazattır..."
 
“Şöhretperestlerin ve şan ü şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın."(1)
 
Bir talebesi Üstad'a "Aziz Üstad! Hizmetin göklerde gezsin ve siz destanlarda geziniz..." diye yazar. Barla Lahikası'nda neşredilen bu mektuba Üstad şu dipnotu düşer:
 
"Bu kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum. Rıza-yı İlahi kafidir. Eğer o yar ise, herşey yardır. Eğer o yar değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez. İnsanların takdiri, istihsanı, eğer böyle işde, böyle amel-i uhrevide illet ise, o ameli ibtal eder. Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlası kırar. Eğer müşevvik ise safvetini izale eder. Eğer sırf alamet-i makbuliyet olarak, istemeyerek Cenab-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin insanlarda hüsn-ü tesiri namına kabul etmek güzeldir…"
 
Dipnotlar:
 
(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a, Birinci Nokta (Haşiye).
 
(2) bk. Barla Lahikası, (83. Mektup, Haşiye-2)
Kaynak : Sorularla Risale