Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Oyunu Kullandı
A- A A+

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Oyunu Kullandı

Said Nursi hazretlerinin mutlak vekili ve talebesi Hüsnü Bayramoğlu ağabey erken saatlerde oyunu kullandı. Geçtiğimiz günlerde neden Cumhur ittifakını desteklemek gerektiğini ifade eden bir yazı neşreden Hüsnü ağabeyin o yazısından bir bölümü tekrar hatırlatmakta faide görüyoruz. İşte yazıda ki o bölüm;

“Üstadımızın 1957 erken seçimlerinde hareket tarzını bizatihi şöyle gördük:
 
Ehl-i dalaletin komitelerinin bu zamanda Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyib Erdoğan aleyhinde ittifak ettikleri gibi, 1957 seçimlerinde de Adnan Menderes’in aleyhinde ittifak etmişlerdi.
 
Vatan, millet ve memleket aleyhinde tehlikeyi gören Üstadımız ile birlikte hayatında ilk defa rey kullanılacağı sandığa gitmiştik. Aziz Üstadımız sandık başkanına “Bana Demokratların pusulasını ver evladım” dediler. Açıktan Demokrat Parti pusulasına parmak bastılar.
 
Şimdi de aynı hal daha dehşetli bir surette cereyan ediyor.
 
Sadece dahilde değil hariçten de çok düşmanlar insanları aldatarak aziz vatanımızda istikrarı bozmak ve hükümeti zayıflatmak için her türlü bahaneyi istimal ediyorlar.
 
Aynen öyle de bu seçimler her ne kadar mahalli seçimler olsa da, sonuçları itibariyle bütün memleketi ilgilendiren bir meseledir.
 
Hükümetin meşruiyetine darbe vurmak ve asayişi bozup memlekette anarşi çıkarmak isteyenler, seçimlerde hükümet aleyhine çıkacak bir neticeyi; vatan, millet ve memleket aleyhine Allah muhafaza istimal edebilirler.
 
Buna karşı aynen Üstadımız gibi bizler de vatan, millet ve İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın intihap ettiği adayları destekleyeceğiz.”

 
Şu bir rey’i Ya Rabb milyon rey yerine ve tüm mazlum alem-i islam hesabına kabul eyle, kalpleri hayra, müsbete, ağlayan islamı güldürecek bir ahvale kalbeyle...