Hüsnü Bayramoğlu Ağabey'den Sözler Köşkü Mesajı
A- A A+

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey'den Sözler Köşkü Mesajı


Uyarıyı okumak için linke veya fotoğrafa TIKLAYIN ►► http://goo.gl/6Gl8sG

Aziz Kardeşlerimiz; Hüsnü Bayram Ağabey ile beraberiz. Üzülerek ve teessüf ederek bazı gençlerin Risale-i Nurları istimal ederek Nurun meslek ve meşrebine mugayir davranışlarında musırrane devam ettiklerini müşahede ediyoruz.

Hüsnü Bayram Ağabey diyor ki ;

"Sözler Köşkü, Çayhouse, Çınaraltı ve Hayalhanem isimli mekanlardaki gençlerin temsilcisi olarak gelen üç kişi ile geçtiğimiz aylarda yaptığımız görüşmede Risale-i Nurun hizmet düsturlarına münasib olmayan davranışları noktasında kendilerini ikaz etmiştim. Ve bu faaliyetlerinden vazgeçmezlerse hizmetimize zarar vereceği noktasında Risale-i Nurdan bazı yerleri beraber okuduk.

Ve bu görüşme üzerinden sonra hizmete zarar verecek faaliyetlerinden vazgeçmedikleri için bütün genç nur talebelerini ikaz etmek ve diğer gençlere kötü bir örnek olmaması noktasında bir lahika neşrettim ve bütün ajanslara mail attım. O mektubu ben yazdım. Ve nazar-ı dikkati Nurlardaki sadakat ve kanaat ve istikametli hizmete ; ihlas ile muvafık harekete celbettik. 

Fakat işitiyoruz ki, bu gençler etraflarındaki insanlara bu lahikanın benim tarafımdan yazılmadığını ve benim onların hizmetlerini takdir ettiğimi tebrik ettiğimi ifade etmişler. Bu katiyyen doğru değildir.

Cenab-ı Hak intibah versin, istikamet versin. Hodfuruşluktan, benlik ve enaniyetten bizleri muhafaza etsin. 

'Risaleti’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil fakat her halde hakikat-ı İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniyye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hadisatın fetvalarıyle onlar terk edilmez.' düsturunu Nur Talebeleri unutmamalıdır"  

Diye bizlere söyledi biz de beray-ı malumat Hüsnü Ağabeyin evvelki mektubuyla birlikte arzediyoruz. 

Hüsnü Bayram Ağabey'in kesinlikle okunmasını istediği  "Sözler Köşkü, Çayhouse, Çınaraltı ve Hayalhaneme" yaptığı o çok önemli uyarıları okumak için ;
 

Mahmut İşgören
Ahmet Said Türkmenoğlu
Dr.Mehmet Rıza Derindağ

22.11.2015

Kaynak : Risale Ajans