Hüsnü Ağabey’in Uhuvvet Derslerinin Derin Anlamı
A- A A+

Hüsnü Ağabey’in Uhuvvet Derslerinin Derin Anlamı

Nurdan Haber sitesinin yazarı Nadir Çomak'ın gözünden her ay düzenlenen UHUVVET dersi..

Üstadımızın varisi Hüsnü Bayramoğlu ağabey tarafından iki yıldan beri düzenlenen uhuvvet derslerinin derin anlamını hiç düşündünüz mü? Son derse katıldığımda bu derslerin ehemmiyetini ve hikmetini müşahede etme ve üzerinde düşünme fırsatı buldum. Bu hikmetleri kabiliyetim nispetinde ve kifayetsiz lisanımla şu şekilde ifade edebilirim:

Bu derslere yalnızca bütün Nur cemaati mensupları değil bütün Müslümanların katılması serbesttir. Bu yönüyle bu derslerin Müslümanları birleştirici bir yönü bulunmaktadır.  Bu cihetiyle bu derslerin yapıldığı mekanlar, kapısı bütün Müslümanlara açık olan bir “Mescid-i Takva” hüviyetindedir. Üstad Bediüzzaman’ın hayatında yaptığı gibi, yaşayan son varisi olan Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de “imanı olan kardeşimdir” ilkesiyle bütün Müslümanları kardeş olarak kabul etmektedir.

Derslerde mütemadiyen İhlas düsturlarına vurgu yapılması son derece manidardır. Bu cihetiyle yapılan bu hizmetin yalnızca Allah rızası için yapıldığını kör gözlere de göstermektedir. Derse iştirak edenleri her derste İhlas düsturlarıyla hareket etmeye ve yalnızca Allah’a güvenmeye ve yalnızca Allah’tan yardım istemeye teşvik etmektedir.

Bütün cemaatin hep birlikte ellerindeki İhlas Risalesini kitaptan okuması derslerin tesirini artırmaktadır. Bu yönüyle konuşmalar sadırdan değil satırdan yapılmaktadır ve mütemadiyen Kur’an hakikatlerinin kutsiyeti ve ehemmiyeti nazara verilmektedir.

Derslerde izah ve tavsiye edilen Kur’an ve sünnet düsturları olan müspet hareket dersleri, Memleketimizin içinde bulunduğu nazik durum düşünüldüğünde daha da kıymet kazanmaktadır. Böylece her derste asayişin muhafazası tavsiye edilmektedir. Derse katılanlar bu mekanda ayrıldıktan sonra gittikleri yerlerde huzurun ve emniyetin gönüllü muhafızları olmaktadırlar. Bir cihetle, İslam alemini karıştırmaya çalışan şer güçlerin Türkiye’de muvaffak olmalarının imkansız olması için gönüllü bir sivil toplum çalışması yürütülmektedir.

Bu derslerde verilen uhuvvet dersleri bütün Müslümanların birlik beraberlik ve kardeşliğinin teminatı niteliğindedir. Bu dersler sayesinde, Müslümanların ancak kardeş olduğu anlatılarak İslami hizmetlerde çalışanlarla rekabet etmemek ve ittifak etmek manalarına vurgu yapılmaktadır.

Derse katılanlara bakıldığında; Türkiye’nin her köşesinden Nur cemaati mensuplarının gelmesi itibariyle, bu derslerin ümmeti ve cemaatleri birleştirici yönü ön plana çıkmaktadır. Hüsnü abi bu derslerde Risale-i Nur ile Kur’an’a ve imana, ihlas ve sadakatle hizmet eden Nur talebelerini aynı maksatta bir araya getirmektedir.

Bu derslerde zaman ve zemine göre seçilen konular incelendiğinde; İslam aleminin ve memleketimizin problemlerine çözüm üretildiği görülmektedir.Mesela son derste özellikle Arap ve Türk kardeşliğini izah eden Hutbe-i Şamiye eserinin okunmuş olması son derece manidardır.Bu bakımdan bu dersler güncel problemlere karşı kadim çözümler sunan birer nafi ilaç mahiyetindedir.

Netice olarak bu derslerin Türkiye genelindeki Nur cemaatlerinin farklı beldelerde bulunan fakat aynı gayeye hizmet eden mensuplarını bir araya getiriyor olması, son derece manidardır. Allahualem, üstad Bediüzzman’ın son varisinin en mühim özelliği, dağılan tespih tanelerini aynı gayede toplamak olarak tebarüz etmektedir.

Böylece bu dersler birlik beraberlik, kardeşlik, ihlas ve uhuvvetin müşevvik unsuru hükmüne geçmektedir.

Bu dersler memleketimizin huzur, güven, asayiş ve emniyet içinde yaşamasına büyük bir katkı yapmaktadır. İslam alemini karıştırmak isteyen şer cepheler, inşallah memleketimizde bu derslerin de büyük katkısıyla hiçbir zaman muvaffak olamayacaktır.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey bugün, büyük bir sefineyi sahili selamete çıkaran bir dümenci neferi hükmünde büyük bir vazife ifa etmektedir.

İnşaallah yaptığı bu muazzam hizmet, memleketimizin her köşesindeki Nur talebelerinin ve bütün Müslümanların uhuvvet ve muhabbetine vesile olacaktır. Böylece Hüsnü ağabey, hadisatın dağlarvari emvacı karşısında sıradağlar gibi metanetli duruşuyla ümmetin birlik ve dirliğine ilham kaynağı olmaktadır.
Kaynak : Nurdan Haber