Hüsnü Ağabey'in Leyle-i Kadir ve Bayram Tebriği
A- A A+

Hüsnü Ağabey'in Leyle-i Kadir ve Bayram Tebriği

Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi ve hayatta kalan son hizmetkarı, manevi evladı Hüsnü Bayramoğlu Ağabey bu gece ki leyle-i kadir ve gelen Ramazan bayramını tebrik eden lahika yayınladı; 
 
‎بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ 
 
Aziz Kardeşlerimiz, 
 
Evvela: Gelen leyle-i kadrinizi ve gelecek Ramazan bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. 

Saniyen: Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ki bu salgın hastalık عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  sırrıyla alem-i islam ve insaniyet için külli hayırların mukaddimesi, hem ittihad-ı islamın vesilesi, hem maddi manevi kusurlarımızın affına bir bedel olarak kabul edilsin. 
 
Salisen: Bir musibetin korku, meyusiyet ve devamına dair sorulan suale Hz. Üstadımız

“Yine manevi cevap: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemal-i neş'e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskarane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslamiyet'in her köşesinde cazibedarane işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi....”
 
buyurmasıyla bizleri külli ve umumi hatadan tövbeye, istiğfara ve teyakkuza davet ediyor. 
 
Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa ihsan etsin ve vebadan vefat edenleri de manevi şehadet mertebesine vasıl etsin. Binaenaleyh biz Nur talebeleri bu vebanın da bizlerin teyakkuzuna, takvasına, duasına, af ve merhamet dileyerek Rabbimize yönelmeye bir vesile olarak göreceğimiz gibi güzel, hayırlı, hizmete vesile olan cihetlerine de bakacağız. 

Ezcümle: Elhamdulillah, dünyanın hertarafından ve memleketimizin her beldesinden kardeşlerimiz diyorlar ki bu Ramazanda bu veba asude bir ibadet zamanı oldu, hem  yapılan derslerle umumun evleri medrese-i nuriyeye tebdil oldu, hem efrad-ı ailemiz müstefid oldu diye bildiriyorlar.

Bizler de Ramazan boyunca hergün dersler yaptık, sureta görüşemediğimiz binler nur kardeşimizin evlerine, dersanelerine, medreselerine yapılan yayınlarla ulaştık, bir ve beraber olduk.

Hatta dünyanın beş altı kıtasında 50’den fazla hariç ülkelerde ki kardeşlerimizle dersler yaptık, bazı kardeşlerimizin de bu manada dersler yaptıklarını, Nurlardan okuduklarını işittik. Bütün bu hizmetleri Cenab-ı Hak’tan sadakay-ı cariye nevinden belaların define vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Bu vesile ile Mübarek Üstadımızın bazı leyle-i kadir ve bayram tebriklerini leffen arzediyor, dualarınızı istirham ediyorum. 
 
Bediüzzaman Hz.’nin Talebesi ve Hizmetkarı 
Hüsnü Bayramoğlu 

Aziz, sıddık kardeşlerim!  
 
Evvela: Rivayat-ı sahiha ile "Leyle-i Kadr'i nısf-ı ahirde, hususan aşr-ı ahirde arayınız." ferman etmesiyle, bu gelecek geceler, seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyle-i Kadr'in gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından istifadeye çalışmak, böyle sevablı yerlerde bir saadettir. 
 
Saniyen: مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ "Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur" sırrıyla, 
 
خُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَحْسَنَهُ "Herşeyin güzel cihetine bakınız" kaidesinin sırrıyla,
 
 اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ هَدٰيهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا اْلاَلْبَابِ 
 
Gayet kısacık bir meali: "Sözleri dinleyip en güzeline tabi' olup fenasına bakmayanlar, hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" mealinde. Bizler için şimdi herşeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin.

Sekizinci Söz'de bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider.

Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. 
 
 Said Nursi  
 
“Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler. Hakiki olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşaallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur.  
 
“Rehber Risalesindeki Leyle-i Kadir mes'elesi; şimdi hem Amerika, hem Avrupa'da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükumetimizin hakiki kuvveti, hakaik-ı Kur'aniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan üçyüz elli milyon uhuvvet-i İslamiye ile ittihad-ı İslam dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hıristiyan devletleri bu ittihad-ı İslama taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için; hem Amerika, hem Avrupa devletleri Kur'an'a ve ittihad-ı İslama tarafdar olmağa mecburdurlar. 
 
 
Umum kardeşlerimize birer birer selam. Ve gelecek Leyle-i Kadir, herbir Nurcu hakkında seksenüç sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini, hakikat-ı Leyle-i Kadri şefaatçi ederek Rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyoruz. 
 
Kardeşiniz  
Said Nursi  

 
Kaynak : Risale Ajans