Hüsnü Ağabeyin Leyle-i Berat Mesajı
A- A A+

Hüsnü Ağabeyin Leyle-i Berat Mesajı


‎ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir.

Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsi leyal-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar.

Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır.

" Sizin  Leyle-i Berat'ınızı  ve  gelecek  Ramazanınızı  tebrik  eder  ve  bu  gelecek  Leyle-i Kadr'i  hakkınızda  ve  hakkımızda  bin  aydan  daha  hayırlı  olmasını  ve  defter-i a'malimize  böyle  geçmesini  Cenab-ı Hak'tan  niyaz  ediyoruz  ve  böylece,  bayrama  kadar
‎ *ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﻗَﺪْﺭِﻧَﺎ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟﺮَّﻣَﻀَﺎﻥَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻦْ ﺍَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮٍ ﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﻟِﻄَﻠَﺒَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَduasını  etmeye  niyet  ettik. "
Said Nursi
 

Aziz Kardeşlerimiz Üstadımızın dualarına amin diyor, ders verdiği ve teşvik ettiği gibi bu gecede Kur’an ile meşguliyetimizde ve Üstadımızın müjdelediği elli sene manevi ömrü kazandıracak a’mal-i salihaya muvaffakiyetimizi Cenab-ı Hakk’ın rahmetinden diliyoruz.

Muazzez Üstadımız bir derslerinde “Nasıl maddi hava fena ise, fena te'sir ediyor; manevi hava da bozulsa, herkesin, istidadına göre bir sarsıntı verir; şuhur-u selase ve muharremede alem-i İslam'ın manevi havası umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. (Kastamonu Lahikası/65) diyorlar.

İnşaaAllah umum Nur talebelerinin hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeye teveccühümüz, derslerimiz, dualarımız rahmet-i İlahiyeden ümid ediyoruz ki kendi beratımıza vesile olacağı gibi memleketimizin havasını temizleyecek, safileştirecek ve alem-i islam ve vatanımız üzerindeki müthiş arızalar ve fırtınalara mukabele edecek. 

Cenab-ı Hak bu gece hürmetine yapacağımız duaları vatan, millet ve alem-i islam’ın selameti için kabul buyursun. Amin. 

Hz. Bediüzzaman’ın hizmetkarı 
Hüsnü Bayramoğlu