Hüsnü Ağabey'in Katılımıyla Güzel Bir Buluşma
A- A A+

Hüsnü Ağabey'in Katılımıyla Güzel Bir Buluşma

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin talebesi ve vekili Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin de katılımıyla her ayın ilk pazar günü düzenlenen kahvaltı programlı ihlas ve uhuvvet dersi bu ayda çok yoğun bir katılımla gerçekleşti. Büyük salonda yer kalmayınca 4 katlı binanın bütün odalarında, hatta merdivenlerinde derse iştirak etmek zorunda kaldılar.

Türkiye'nin bir çok ilinden saat 9:00'da Esenyurt mesresesinde bir araya gelen Nur Talebeleri birlikte yaptıkları kahvaltıdan sonra, öğlen namazına kadar Risale-i Nurdan uhuvvet, tesanüd, sadakata dair yerleri okudu.

Öz kardeşten daha müşfik çok hakiki dostları ve mürşid gibi uhrevi kardeşleri gayet ucuz ve az masrafla görmek, ziyaret etmek ve onların hususi meziyetlerinden istifade etmek ve şeffaf şeylerde sirayet eden nur ve nurani gibi hasenelerinden, manevi yardımlarından, ferahlarından, tesellilerinden kuvvet almaya vesile olan bu dersin ardından öğlen namazı eda edildi.Topluca yenen öğlen yemeğinin ardından, dersle ilgili soru sorduğumuz bazı Nur Talebeleri, farklı meşgaleler yüzünden ve farklı il ve semtlerde hizmet etmelerinden dolayı bir biriyle görüşemediklerini ifade ettiler.

Bu dersin çok faydalı olduğunu, tesanüde çok büyük katkı sağladığını, eski dostlarla bir araya gelmenin, özellikle de Said Nursi hazretlerinin talebesi Hüsnü ağabeyle birlikte Risale okumalarının kuvve-i maneviyelerine çok büyük katkı sağladığını, dersin ardında çok büyük şevk ve huzur ile hizmetlerine devam ettiklerini ifade ettiler.

Hüsnü ağabey dersin ardından, derse iştirak eden Nur Talebeleri ile tek tek ilgilendi, hatırlarını sordu, onların hizmetlerinde muvaffakiyetleri için dualar etti. 3 Aralık 2017 pazar günü tekrar Esenyurt medresesinde buluşmak üzere bir biriyle hasretle kucaklaşan Nur Talebeleri medreseden ayrıldılar.


Biz de, Zübeyir ağabey'in Afyon mahkemesinde dediği gibi deriz;

"Risale-i Nur okuyucularının, Kur’an’a hizmet uğrunda Müslümanlık bağlarıyla birbirlerine görülmemiş bir şekilde sarılmış olarak tezahür eden ve bunlardan başka bir maksada matuf olmayan, sadece hürmet, şefkat ve sevgisinin ifadesi olan tesanüdünü kırmak ise, aldanıyorlar. Beyhude hiç uğraşmasınlar. Risale-i Nur’u okuyanların en gerisi, en amisi olan ben, onlara şöyle cevap veriyorum:

Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kainatın kuvveti toplansa bizi yüksek Üstad Said Nursi’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar.

Zira biz Kur’an’a hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Ahiret hakikatine inandığımız için, manevi olan bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadet-i ebediye makarrında toplanacaklardır."

Amenna..ESENYURT MEDRESESİNİN ADRESİ:
Balıkyolu Caddesi 453.Sokak, No:1 Esenyurt / İstanbul

Kaynak : Risale Ajans