Hüsnü Ağabeyden Üç Aylar Tebrik Lahikası
A- A A+

Hüsnü Ağabeyden Üç Aylar Tebrik Lahikası

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪
 
‎اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حَاصِلِ ضَرْبِ حُرُوفِ مَٓا اَرْسَلْتُمْ لَنَا مِنَ الرَّسَٓائِلِ ف۪ى عَاشِرَاتِ دَقَٓائِقِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الرَّغَائِبِ وَ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ وَلَيْلَةِ الْبَرَاتِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ اَعْطَاكُمُ اللّٰهُ بِعَدَدِهَا ثَوَابًا وَحَسَنَاتٍ اٰم۪ينَ
 

Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakar ve sadık arkadaşlarım!
 
Evvela: Sizin, bu mübarek şuhur-u selase ve içindeki kıymettar leyali-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, herbir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin, amin.

Said Nursi
 
 
Aziz Kardeşlerimiz,
 
Evvela; Hz. Üstadımızın dualarının şümulüne dahil olmayı, sadakat, kanaat, sebat ve hizmet-i imaniyede devam ile istihdam olunmamızı rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz.
 
Saniyen; Üstadımızdan aldığımız ve yakından görerek talim ettiğimiz ve şimdi bu zamanda en ziyade üzerinde hassasiyetle durduğumuz meseleler cemaatimize malum olmuştur;
 
Birincisi: Risale-i Nur’un bize kazandırdığı pek mühim neticeye (kabre iman ile girmektir) ve pek büyük kar ve kazanca (şirket-i maneviye sırrıyla bir adam bin adam hükmüne geçmesi) mukabil Risale-i Nur hizmetinde daimi ve sarsılmaz bir sebat ve sadakat ile mukabele etmek…
 
İkincisi: Hem cemaatimiz hem islam cemaatleri mabeyninde uhuvvet, tesanüd, muhabbete medar gayret göstermek…
 
Üçüncüsü: Mevcut müsbet hükümetimizi ve muhterem Reis-i Cumhurumuzu vatan, millet, islamiyet hizmetlerinde teşvik ile muhafazasına gayret etmek, desteklemek, anarşiye, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminleri ikaz ve irşad etmek gayretinde bulunmak gibi müsbet hareketi vazife-i vataniye addetmek..
 
Salisen; Cenab-ı Hak’tan niyazımız beynel islam uhuvvet-i hakikiyenin vücud bulması ile ittihad-ı islam’ın tahakkuku, hem umum nur talebeleri mabeyninde hem Anadoludaki sair müminler arasında samimi tesanüd ve muhabbetin ihyasıdır.

Duamız şuhur-u selase hürmetine beşeriyetin karşısında aciz kaldığı ve umumi ve külli bir musibet halini alan salgından milletimizin, alem-i islamın ve insaniyetin kurtulması, aziz vatanımızda gece gündüz bu vatan ahalisinin rahatı ve devletin terakkisi için gayret gösteren hükümetimizin her türlü şerden muhafazası ile bilhassa gençlerimizin anarşi ve karanlık güçlerin pençesine düşmek suretiyle menfi hareketlere meylederek memleketin huzuruna ve emniyetine kastedecek çalışmalara alet olmamalarıdır.
 
Bu vesile ile alem-i islamın büyük bayramlarının bidayetinde bulunduğumuz beşaretiyle sizlerin hem şuhur-u selasenizi hem gelen leyle-i regaibinizi bütün ruh-u canımla tebrik eder, dualarınızı beklerim.
 
Hz. Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkarı ve Talebesi
Hüsnü Bayramoğlu