Hüsnü Ağabey'den Ayasofya Mesajı
A- A A+

Hüsnü Ağabey'den Ayasofya Mesajı

Aziz Kardeşlerimiz
 
Fecr-i sadığın emare-i ekberlerinden olan Feth-i Ayasofya Rabbimizin üzerine yemin ettiği Leyale-i Aşere içinde hem bir Cuma gününde hem iyd-i Said’den evvelki son Cuma’da vuku bulması ve Hz. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin hem müjdesi, hem beşareti olması hasebiyle umumi ve külli bayramların mukaddemesidir diye ümid ediyoruz. 
 
Bu münasebetle hem bu seksen küsür senelik hasret ve hicranın vuslat ve saadete inkılabı bayramını, hem Alem-i İslamın fevkalade sürur ve sevinç bayramını, hem Reis-i Cumhurumuzun bu külli hayra mazhariyeti bayramını hem alem-i islamın intibah ve ittifak bayramını ve nihayet bu sene azami sürurla istikbal edeceğimiz Kurban Bayramınızı ruh u canımla tebrik ediyorum!
 
Cenab-ı Hak ihsan ettiği bu külli nimetlere ve umumi bayramlara hakkıyla fiilen, kalen ve halen şükretmeyi nasib etsin ta ki Rabbimiz üzerimizdeki nimetlerini ziyadeleştirsin.
 
Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkarı ve Talebesi
 
Hüsnü Bayramoğlu 
 
Haşiye: 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii-i Kebiri 80 küsür sene sonra Cuma namazı eda edilerek ibadete açılacaktır. Bu tarihi ve manevi günde umum kardeşlerimizi -tedbirlere riayet ederek- Ayasofya camiinin açılışında hazır bulunmalarını rica ediyorum.