Hüsnü Ağabey Güney Amerika'da Temaslarda Bulunuyor
A- A A+

Hüsnü Ağabey Güney Amerika'da Temaslarda Bulunuyor

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vekili ve talebesi Hüsnü Bayramoğlu ağabey güney Amerika'nın farklı ülkelerinde islam'a, imana Risale-i Nur ile hizmet eden nur talebeleri ile Şili'nin başkenti Santiago'da bir araya geldi. Bu ülkelerde yapılan hizmetler ile alakalı bilgi alan Hüsnü ağabeye Mahmut  İşgören ağabey ve Taha kardeşimiz eşlik etmekte..
 
Şili, Aymara yerlilerinin diline göre ‘dünyanın bittiği yer’ anlamına geliyor. Dünyanın son bulduğu yer diye nitelenen Şili, gerçekte de dünyanın dibinde yani alt bölgelerinde toprağı olan ülke. Antarktika’da toprağı olduğunu iddia eden ülkelerden biri. Şili, Arjantin’in batısında And Dağları ile Büyük Okyanus arasında kalan, kuzeyden güneye 4 bin 300 kilometre boyunca uzanan bir Güney Amerika ülkesi.  Santiago’nun tek camisi 1988’de yapılmış. Sonradan Müslüman olan yaklaşık 500 Şilili olduğu söyleniyor.  Fotoğraf : Santiago'da bir tepecikte üç yüzden fazla mu’cizatı beyan eden Ondokuzuncu Mektup okunurken..

ONDOKUZUNCU MEKTUP / BİRİNCİ NÜKTELİ İŞARET


Şu kainatın Sahip ve Mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve herşeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve herşeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faideleri irade ederek tedvir ediyor.
 
Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur.
 
Madem konuşacak; elbette zişuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak.
 
Madem zifikirle konuşacak; elbette zişuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nev’iyle konuşacaktır.
 
Madem insan nev’iyle konuşacak; elbette insanlar içinde kàbil-i hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak.
 
Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nev-i beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette, dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta ve en ali ahlakta ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı arz onun hükm-ü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehl-i imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip ona dua-yı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş; ve resul yapacak ve yapmış; ve sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır.


Said Nursi

Kaynak : Risale Ajans