Filipinlerden Kurban, Mescid Açılışı ve Hidayet Haberleri
A- A A+

Filipinlerden Kurban, Mescid Açılışı ve Hidayet Haberleri

Bismillahi Rahmanir Rahim
Esselamu aleykum
 
Evvela geçen bayramınızı ve haccınızı ve mübarek on gecelerinizi tebrik eder, alem-i islamın umumi ve vüsatli ve ferahlı günleri için ittihada medar yapmış olduğumuz dualarımızın Cenab-ı Hak tarafından kabulünü niyaz ederiz. 

Saniyen hamd olsun bu sene Filipinlerde iki bayram yaşadık bir cihette üç bayram yaşadık. 
 
Birincisi Moro Müslümanlarının özerklik ve federal eyalet sistemine geçişi ile alakalı taslak meclis ve senatodan rey birliği ile geçti. 
 
İkincisi Marawi İslam Şehrinin geçen sene aylarca bombalanmasıyla onlarca mülteci kampı kurulmuştu. Elhamdulillah bu kamplarda ki müslümanlara hem kurban eti dağıttık hem feyizli bereketli sohbetler yaptık.

Ayrıca ulusal televizyon kanalında dinimizi, davamızı anlatmak fırsatı bulduk. Risale-i Nur Enstitüsünde Bölge Valisi, Ulema Konsey Başkanı, İl müftüsü ve Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanı ile gayet verimli toplantılar yaptık.

Bayram namazı öncesi binlerce müslümana Türkiye’nin selamını, duasını, muhabbetini arzedip, ittihad-ı islam için çalışmalar yapmanın ehemmiyetini va’z ettik. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunu medreselerimizde ağırladık. O da ayrı güzel bir mananın tesisine vesile oldu.
 

Üçüncüsü;Yani hidayette saadet-i dareyn vardır. Hidayetin neticesi, nefs-i hidayettir. Hidayetin semeresi, ayn-ı hidayettir. Zira hidayet; haddizatında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet, ruhun cehennemidir; öyle de “ve bill-ahirah” ahiretin felah ve saadetini intac eder.”(İşarat-ül İ'caz/65)

Kurban Bayramının son günü inşaatını bitirdiğimiz birkaç hayırseverin himmetleriyle yapılan Mescidimizin açılışı ve ilk Cuma Namazı vardı. Mescidi yaptırdığımız arsayı bağışlayan aile 9 sene evvel kendilerine ikram ettiğimiz bir kaç kilo kurban etiyle islamiyeti merak edip Kurban Bayramı içinde müslüman olmuştu.

Bu aile kendi köylerinde onlarca ailenin de hidayetine vesile olup Nurlara gayet ciddi çalışmakta. Şimdi taşındıkları mahallede tek müslüman aileler. Geçtiğimiz aylarda kendi küçük arsalarımda bir mescid/musalla yapılmasını rica ettiler.

Kendileri bizzat çalışarak bizim de maddi desteğimizle mescid bayramın son gününe yetişti ve açılışı Cuma gününe denk geldi. Açılıştan sonra Cuma Namazı ve hutbeyi dinleyen komşularından alakadar oldukları dört aile mescidde kelimei şehadet getirerek müslüman oldu. Cenab ı Hak hepimizi hidayetten ayırmasın, gaflet ve dalaletten muhafaza etsin, yeni müslüman aileleri de islam dininde sabit kadem kılsın. 


 
Dördüncüsü; Gelen misafirlerimizle ülkenin muhtelif adalarındaki üç yetimhane ve bir okulumuzu ziyaret ettik. Yetimlerin kısa sürede hıfz-ı Kuran ve ilmihal ve Risalei Nur hususundaki muvaffakiyetleri gözlerimizi yaşarttı. Cenab ı Hak bu çocuk nurcuları da muhafaza etsin. 
 
Bu vesile ile tekrar geçmiş bayramınızı tebrik ediyor, bu memleket için dualarınızı talep ediyoruz. 
 
Filipinler Nur Talebeleri Namına 
İligan’dan Rafi, Zamboanga’dan Mühtedi Hamza, İligan’dan Mühtedi Ayan, Manila’dan Mühtedi Abdulveli, Marawi’den Tirmizi, Marawi’den Abdullah Manalao, Cagayan’dan Mühtedi Abdurrahman, Mühtedi Muhammed Ali, Mühtedi Muhammed İsa, Cebu’dan Amr, Marawi’den Fuad (fahd), Harun Yalman, Can Akbas, Mehmet.
Kaynak : Risale Ajans