Fen İlimleri Nelerden Haber Verir
A- A A+

Fen İlimleri Nelerden Haber Verir

Bediüzzaman Said Nursi, talebelere ve ilimle meşkul olan insanlara ve düşünürlere kainatın hikmetini ve hakikatini anlamanın metodunu sunmuştur.

Risale-i Nurların genel felsefesinde, fen ilimleri Allah’ın isimlerinin birer tecellisi ve tezahürleridir. Her bir fen ilmi Allah’ın bir isminin talim edildiği bir mektep gibidir.
 
Mesela tıp mektebinde Şafi ismi talim ediliyor, hendese ilminde Allah’ın Mukaddir, Nazım ve Musavvir isimleri talim ve terbiye ediliyor, estetik ve güzel sanatlar ilminde Müzeyyin, Cemal gibi isimleri tezahür ediyor vesaire.
 
Risale-i Nurlara göre iman gözlüğü ve ibadet niyeti ile okunan her bir fen tefekkür ve ibadet kapsamındadır.
 
Üstad Hazretleri fen ilimlerinin bu hususiyetine şu ibareleri ile işaret ediyor:
 
"Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz."
 
"Mesela, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var; şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir."
 
"Öyle de, küre-i arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıb mikyasıyla, küre-i arz eczahane-i kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülcelali, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır."
 
Üstad Hazretleri lise ve üniversite talebelerine ve özellikle de gençlere çok değer verip, onların ıslahı ve imanı için hayatını feda etmiştir. Bütün baskı ve zulümlere rağmen milletin imanının selameti için kendini hiçe saymış, ömrü eza ve cefa içinde geçmiştir. Bütün bu eza ve cefaların temelinde gençliğin kurtulması ve imanla kabre girmesi yatıyor ki, bu da Üstad Hazretlerinin gençlere ve talebelere ne kadar değer veridiğini gösterir.
Kaynak : Sorularla Risale