Endonezya Din İşleri Müsteşarı Hüsnü Ağabeyi Ziyaret Etti
A- A A+

Endonezya Din İşleri Müsteşarı Hüsnü Ağabeyi Ziyaret Etti

Endonezya Din İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Müsteşarı Nazir Ali ve beraberindeki heyet Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyi ziyaret etti.
 
Medrese-i Nuriyede Risale-i Nur dersine de iştirak eden Müsteşar Nazir Ali evinde Külliyat-ı Nuru Arapçasından ve Endonezce lisanından da okuduğunu ifade etti. Ayrıca Bediüzzaman Said Nursi’nin Endonezya’da bilhassa üniversite gençliği arasında bilindiğini söyledi.

Bediüzzaman’ın yanında kalmış, hizmetinde bulunmuş son talebesini ziyaret etmenin şerefini yaşıyoruz diyen Endonezyalı Nazir Ali “Hüsnü Ağabey lütfen bizi Nur’un talebeliğine kabul ediniz” diye söyleyince Hüsnü Ağabey “Cenab-ı Hak hepimizi talebe kabul etsin” dedikten sonra Hz.Üstadımızın Ziyaretçilere Dair şu Mektubunu okudular;
 

“Umum dostlarıma, hususan ziyaretçilere dair bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum:
 
Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi, otuz-kırk senedir tarassud ve taarruza maruz kaldığımdan zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahhuş ediyorum. Hem eskiden beri maddi ve manevi hediyeler bana ağır geliyordu.

Hem şimdi ziyaretçiler, dostlar çoğalmış; hem manevi mukabele lazım gelmiş. Şimdi maddi bir lokma hediye beni hasta ettiği gibi, manevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek, hususan başka yerlerden musafaha için zahmet edip gelmek ziyareti dahi, ehemmiyetli bir hediye-i maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum.

Hem de ucuz değil. Manen pahalıdır. Ben kendimi o hürmete layık görmüyorum. Manen mukabele de edemiyorum. Onun için şimdilik aynen maddi hediye gibi bir ihsan olarak bana manevi hediye gibi olan sohbetten zaruret olmadan men’edildim. Bazı beni hasta eder. Maddi hediyenin tam mukabilini vermediğim vakit beni hasta ettiği gibi… Onun için hatırınız kırılmasın, gücenmeyiniz.
 
Risale-i Nur’u okumak, on defa benimle görüşmekten daha karlıdır. Zaten benimle görüşmek; ahiret, iman, Kur’an hesabınadır. Dünya ile alakamı kestiğim için, dünya hesabına görüşmek manasızdır. Ahiret, iman, Kur’an için ise, Risale-i Nur daha bana ihtiyaç bırakmamış. Hususan Tarihçe-i Hayattaki mektuplar… Hatta hizmetimdeki has kardeşlerimle de zaruret olmadan görüşemiyorum.

Yalnız bazı Risale-i Nur’un fütuhatına ve neşriyatına ait bazı kimseler için görüşmek istesem, o zaman görüşmek caiz olabilir. Ve bana sıkıntı vermez. Bu noktayı bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyorum ki; birkaç senedir ceridelerle ilan etmişim ki, benimle görüşmek isteyenleri hususan uzak yerden gelerek görüşmeden gidenleri hususi dualarıma dahil ediyorum. Her sabah da dua ediyorum. Onun için de gücenmesinler…”
 
Said Nursi
Emirdağ Lahikası 2/191
 
Mektup Endonezce olarak ta tercüme edildi.
 
Nazir Ali ayrıca “ Her sene 250 bin Endonezya’lı Hacca gidiyor ve senede 1milyon 200bin Endonezya’lı Umreye gidiyor, inşaaAllah Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın tecrübelerinden de istifade etmek üzere burada bulunuyoruz” dediler.
Kaynak : Risale Ajans