Ege Bölgesi Vakıf Okuma Programı Yapıldı
A- A A+

Ege Bölgesi Vakıf Okuma Programı Yapıldı

Her sene Aralık ayında İzmirde gerçekleştirilen Ege Bölgesi vakıf okuma programı yapıldı.
 
Bediüzzaman Hazretlerinin yaşayan Son Mutlak Vekili hem son Varisi hem evladı manevisi olan Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin teşrif etmesiyle gerçekleştirilen programa Türkiyenin birçok illerinden Kur’an ve iman hizmetleriyle iştigal eden Nur talebeleri katıldı. Öğleden önce hakaiki imaniye derslerimizi okuduk öğleden sonra Risale-i Nur’un serapa Kur’ani dair Tarihçe i Hayat ve Lahikalardan derslerimizi okuduk.

Geç saatlere kadar devam eden Kur’an tefekkür sohbetlerinde dersler yapıldı. Bilhassa Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyimizin lisani hal ve kalinden aldığımız başta ihlas ve sadakat ve hizmet düsturlarıyla alakalı Lahikalar okundu meslek ve meşreble alakalı tahşidatlar yapıldı.Bilhassa Hüsnü Bayramoğlu Ağabey şu manayı nazara verdi.
 
Risale-i Nur talebelerinin gayesi Risale-i Nur’u okumak ve neşretmektir onun haricinde başka eserler ve şahıslar peşinde koşmamaktır.
 

Bizde hizmet rehberinin şu satırlarını anladık ve intikal ettik ki:
Merhum Mustafa Sungur Ağabey’in ifade ettiği gibi;
 
"Üstad Bediüzzaman’ın a’zami ihlas, a’zami sadakat ve a’zami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir. Ta ki, hizmet-i Nuriyede bulunacak Kur’an Şakirdleri kıyamete kadar bu düsturlar muvacehesinde hareket etsinler. Muvaffakıyetin ve rıza-yı İlahiye nailiyetin, ancak bu suretle mümkün olacağına kat’i kanaat getirsinler."
Hizmet Rehberi – 6
 
Merhum Zübeyir Ağabeyin ifade ettikleri gibi; "Lahikalarda ilhamidir. Kıyamete kadar gelecek talebelere dersttir."
 
Risale-i Nur hakaiki dersleri vahye ayinedar yakini imani dersleri olduğu gibi Lahika mektuplarıda serapa Kur’ani bir meslek ve meşrep olan Risale-i Nur’un hizmet tarzına ait mektuplar okundu ve tahşidatı yapıldı.İzmir vakıfları ve sair misafir vakıflarla beraber senelik okumak programı üstadımızın evladı manevisi ve mutlak vekili Hüsnü Bayramoğlu ağabey ile zenginleşti.
 
Bu programımızda her zaman bir araya gelemediğimiz ağabey ve kardeşlerimize hasret gidermeye vesile oldu Perşembe akşamı son buldu ve herkes taze bir şevkle kendi hizmet mahallerine avdet etti.
Selam ve dua ile

 
 
Kaynak : Risale Ajans