Çocukların Gözünden Ölüm Gerçeği
A- A A+

Çocukların Gözünden Ölüm Gerçeği

Erken yaşlarda çocuk için Allah, melek, Cennet, Cehennem, ölmek, dirilmek gibi kavramlar birer sır perdesi içindedirler. Çocuğun ölümü doğru algılayabilmesi için, Allah'ı tanıması ve sevmesi gerekmektedir. Allah'ı sevmeden onun yarattığı ölümü doğru anlaması mümkün değildir. 
 
Bu noktada anne ve babanın çocuğu hayat, varlık ve yaratıcı konusunda bilgilendirmesi gerekir. Bu yapılırken, çocuğun karşısına kendi diliyle çıkılması, onunla kendi dilinde konuşulması, sorularına kendi diliyle yanıt verilmesi gerekmektedir.
 
İşte bunun muhteşem bir örneğini “Ahirete imanın çocuklar üzerindeki etkisi” isimli yazısında Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Risale-i Nur eserinde şu şekilde ifade etmiştir;
 
Nev'-i beşerin ( insanlığın ) hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız Cennet fikriyle, onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler ve gayet zaif ve nazik vücudlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizac-ı ruhlarında, o Cennet ile bir ümid bulup mesrurane ( sevinç içerisinde ) yaşayabilirler. 
 
Mesela Cennet fikriyle der: 
 
"Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Cennet'te gezer, bizden daha güzel yaşar." 
 
Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zaif biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması; mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zir ü zeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalb, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak, ya mahvolup veya divane bir bedbaht hayvan olacaktı.

Said Nursi
 
Kaynak : Risale Ajans