Cennete Girmek İçin, Tarikata Cemaate Girmek Şart mı?
A- A A+

Cennete Girmek İçin, Tarikata Cemaate Girmek Şart mı?

Cenneti kazanmak için bir tarikata veya cemaate girmek şarttır demek ne kadar doğru, bugün bunun üzerine bir kaç önemli ifade'de bulunacağız, şöyle:

Bir insanın cennete gitmesi ya da Allah’ın rızasını kazanması sadece tarikat ya da bir cemaate mensup olmakla mümkündür demek, yanlış ve hatalı bir görüş olur.

Bir insan tarikata veya bir cemaate mensup olmadan da cenneti kazanabilir. Önemli olan iyi bir mümin olabilmektir. Tarikat ve cemaatler iyi bir Mümin olmanın araç ve vasıtalarıdır, yoksa gaye ve amaç değildirler.
 
Tarikat ya da cemaatler, insanların iyi bir mümin olabilme yolunda sadece  bir tercihleridir. Her insan kendine münasip ve fıtratına uygun olan hak bir tarikatı veya hak  bir cemaati seçebilir. Bunun seçimi insanın anlayış ve mizacına göre değişebilir
 
Ama günümüzde küfür,  planlı ve programlı bir şekilde cemaat halinde Müslümanlara hücum ediyor. Günahlar sel gibi her tarafı kuşatmış. İnsanların kabiliyet ve anlayışları ne kadar mükemmel de olsa, cemaatleşmiş küfür ve günahlar karşısında tek başına başarılı olması çok zordur.

Bu yüzden bizim de hak bir tarikat veya hak bir cemaate mensup olmamız ve kendimizi orada muhafaza etmemiz gereklidir. Yoksa tek başımıza küfür cemaatinin karşısında, yaprağın rüzgarın karşısında savrulduğu gibi savruluruz. Hafezanallah tek başımıza ebedi hayatımızın riske ve tehlikeye düşmesi kuvvetle muhtemeldir.
 
Cemaat ve tarikatların farklı oluşları ve farklı disiplinlere sahip olmaları, insanların farklı mizaçlı olmalarından kaynaklanıyor.

Yani cemaatler, insanları farklılaştırmıyor, insanlar cemaatleri farklılaştırıyor. Bu da fıtratın bir kanunu olmasından, normal bir şeydir.

Bu yüzden biz kendi mizaç ve karakterimize uygun olan bir cemaati seçince, diğerlerine de saygı duymalıyız.
Kaynak : Sorularla Risale