Bekar Genç Kızlara Bediüzzaman'dan Tavsiyeler
A- A A+

Bekar Genç Kızlara Bediüzzaman'dan Tavsiyeler

Risale-i Nur Külliyatının müellifi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Emirdağ Lahikası isimli eserinde bekar genç kızlara tavsiyelerde bulunuyor. 
 
İşte Bediüzzaman'ın Müslümanlar genç kızlara hem dünya hemde ahiret hayatları için önemli tavsiyeler.
 
Tam muvafık ve dindar ve ahlaklı bir zevc bulmadan, kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar.
 
Eğer bulunmadı; Nurun bir kısım fedakar şakirtleri gibi mücerret kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslamiyeyi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın. Ve saadet-i ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyevi için bozulmasın. Ve medeniyetin seyyiatı içinde boğulmasın."
 
Nur şakirtlerinden mücerred kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına beyan etmek lazım gelir diye ruhuma ihtar edildi. Ben de derim ki: 
 
Kızlarım, hemşirelerim, 
Bu zaman, eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslamiye yerine terbiye-i medeniye, yarım asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir erkek bir kadını ebedi bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lazım gelirken;
 
O biçare zaifeyi daim tahakküm altında, yalnız dünyevi, muvakkat gençliğinde sever. Ona verdiği rahatırı bazı on misli onu zahmetlere sokar. Eğer şer'an "küfüv" tabir edilen birbirine denk olmazsa, hukuk-u şer'iye nazara alınmadığından, hayatı daima azap içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse daha berbat olur. 
 
İşte bu izdivaca sevk eden üç sebep var: 
 
Birisi: Tenasülün devamı için, hikmet-i İlahiyece o fıtri hizmete bir ücret olarak bir fıtri meyil ve şevk vermiş. Halbuki o zevk, on dakikada bir lezzet verse de, eğer meşru ise, erkek bir saat meşakkat çekebilir. Fakat kadın, on dakikalık o zevk için on ay çocuğu kendi vücudunda zahmetini çekmekle on sene çocuğun hayatına yardımla meşakkat çeker. Demek, o on dakikalık fıtri meyil, bu uzun meşakkatlere sevk ettiği için, ehemmiyeti kalmaz. His ve nefis, onunla onu izdivaca tahrik etmemeli.
 
İkincisi: Fıtraten kadın, zaafı için maişet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır. O ihtiyaç için şimdiki terbiye-i İslamiyeden ders almayan, serseriliğe, tahakküme alışanlardan o küçük bir iaşesi hatırı için tahakkümler altına girip riyakarane kocasının rızasını tahsil etmek yolunda hayat-ı dünyeviye ve uhreviyesinin medarı olan ubudiyetini ve ahlakını bozmak bedeline, köy kadınları gibi kendi nafakasını kendi çalışmasıyla kazanmak, on defa daha kolaydır.
 
Rezzak-ı Hakiki çocukların rızkını sütle verdiği gibi, onların da rızkını o Halık-ı Rahim veriyor. O rızık hatırı için namazsız ve ahlakını kaybetmiş bir zevci aramak, riyakarane çalışıp tahakkümü altına girmek, elbette Nur talebesinin karı değil. 
 
Üçüncüsü: Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelanı var. Ve bir evladının dünyada ona hizmeti ve ahirette de şefaati ve validesi öldükten sonra ona hasenatıyla yardımı, o meyl-i fıtriyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevk etmiş.
 
Halbuki şimdi terbiye-i İslamiye yerine terbiye-i medeniye ile on taneden bir iki hakiki evlat, kendi validesinin şefkatine mukabil fedakarane hizmet ve dindarane dualarıyla ve hasenatlarıyla validesinin defter-i a'maline haseneler yazdırmak ve ahirette salih ise validesinin şefaat etmek ihtimaline mukabil, ondan sekizi o haleti göstermediğinden, bu fıtri meyil ve nefsani şevkle o biçare zaifeler böyle ağır bir hayata kat'i mecbur olmadan girmemek gerektir.
 
İşte bu işaret ettiğimiz hakikate binaen, bekar kalmak isteyen Nur şakirtlerinden olan kızlara derim ki: 
     
Tam muvafık ve dindar ve ahlaklı bir zevc bulmadan, kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı; Nurun bir kısım fedakar şakirtleri gibi mücerret kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslamiyeyi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın.
 
Ve saadet-i ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyevi için bozulmasın. Ve medeniyetin seyyiatı içinde boğulmasın.
Kaynak : Risale Ajans