Bediüzzaman'ın Davası ve Gayesi Budur
A- A A+

Bediüzzaman'ın Davası ve Gayesi Budur

Ömrünü yıllarca hapislerde işkencelerle ve zulümlerle geçiren, büyük islam alimi Said Nursi hazretlerinin davası ve gayes ne idi, buyurun kendisinden dinleyin.

Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslam memleketi olan bu vatanda {bolşevik} baykuşlarının seslerini işitiyoruz.
  • Bu ses, alem-i İslamın iman esaslarını zedeliyor.
  • Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor.
  • Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve müslümanları imana davet ediyorum.
  • Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum.
  • Bu mücahedem ile inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur.
  • Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun!
  • Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir.
Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim.
 
Risale-i Nur Talebeleri, tek bir şeyi gaye edinmiştir: "İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur'u okumak ve rıza-yı İlahi için iman ve İslamiyete Risale-i Nur'la hizmet etmek." Bu gayelerinde muvaffak olmak için, her şeylerini bu hizmete hizmetkar yapmışlardır.