Bediüzzaman Kıyamet İçin Ne Diyor
A- A A+

Bediüzzaman Kıyamet İçin Ne Diyor

İnsanlık varolduğundan beri en çok merak edilen konulardan biridir "Kıyamet". "Gerçekten dünyanın sonu gelecek mi ve gelecekse ne zaman gelecek?" sorusu hep cevap aramıştır. Elbette kainatta sonlu olan bu sitem içinde dünyanın da bir sonu var. Bakın Prof. Dr. Osman Çakmak bu konuya Kur'an, Hadis ve Risale-i Nur ışığında şu şekilde değinmiş.

İşte o yazıdan bazı kısımlar:

"Kıyametin tarihi bilinebilir mi?"

Son günlerin büyük merak konusu olan Kıyametin tarihi bilinebilir mi? Kur'an-ı Kerim bize "Kıyamet yakındır' (Kamer, 54/1) diyor. Kur’an-ı Kerimin nüzulünden bu yana 1400 sene geçtiğine göre, kıyamete daha bir yaklaşmışızdır demektir.

İnsanlığın ve hayatın ve dünyanın tarihi konusunda muazzam yanılgılar var. Bilimi ateizme ve materyalizme alet edilen çevrelerce Dünyanın ve insanlığın tarihine dair yaklaşımlar ve tahmini söylenen şeyler, kati buluşlarmış gibi servis edilmektedir. Bu yanılgılara neşter atmamız gerekecek öncelikle.

"İnsanlığın ömrü 7500 yılı geçmeyecek"
 
Kainat Kitabının bir açıklaması olan Kur’an ve Kur’an’ın sözcüsü olan Peygamberimiz (asv) bu konudaki beyanlarına bakalım evvela. Hz. Peygamber, “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim” buyuruyor Diğer bir hadisinde ise “Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek” buyurmuş. Günün dörtte ya da beşte biri olan ikindiden akşama kadar ki vakti 1500 yıl kabul ettiğimizde, insanlığın ömrünün 7500 yılı geçmeyeceğini söyleyebiliriz.

"Gayb Allah'ın ilmindedir"

Bediüzzaman, ahir zamandan ve kıyametten haber veren bir hadis-i şerifi, ebced ve cifir ilmiyle tahlil eder ve bir takım tarihler çıkarır. “La tezalü taifetün min ümmeti zahirine ale’l-hakkı hatta ye’tiyallahü bi emrihi.” Mealen: “Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar (yani kıyametin kopmasına kadar) hak üzerinde galip olacaktır.”
 
Bediüzzaman bu hadisin ebced ve cifir analizini yapar. “La tezalü taifetün min ümmeti.” Ebced ve cifir ilmiyle rakam değeri Rumi tarihle 1542. (Miladi 2126) . “Zahirine ale’l-hak.” Rumi 1506 (Miladi 2090) . “Hatta ye’tiyallahü bi emrihi.” Rumi 1545 (Miladi 2129) … Bediüzzaman, 1545 de, yani Miladi 2129 yılında kafirlerin başına kıyametin kopacağına dair bir ima bulunduğunu, bunların Allah’ın ilminde olup ve doğrusunun Allah tarafından bilinebileceğini ifade eder.
 
Bediüzzaman’ın ifadeleri şöyle:
 
“... makam-ı cifrisi 1545 olup kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder.La ya’lemu’l-ğaybe illallah. Ca-yı dikkat ve hayrettir ki, üç fıkra bil’ittifak bin beş yüz tarihini göstermeleriyle beraber, tam tamına manidar, makul ve hikmetli bir surette 1506’dan ta ’42’ye, ta ’45’e kadar üç inkılab-ı azimin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır. Bu imalar gerçi yalnız birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil; fakat birden ihtar edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat’i tarzda kimse bilmez; fakat, böyle imalarla bir nevi kanaat, bir galip ihtimal gelebilir.(Kastamonu Lahikası, s.26)”
 
Bu açıklamalara göre, Kıyametin tarihinin 2129 yılı olduğunu söylenebilir mi? Bediüzzaman bunun “bir galip ihtimal” olduğunu söylüyor. Elbetteki insanlığı ve hayatı kim yaratmış ve idare ediyorsa, insanlığın ve hayatın sonu da yine Onun kudreti ve dilemesi ile olacaktır.