Bediüzzaman 7 Büyük Günahı Şöyle Açıklar
A- A A+

Bediüzzaman 7 Büyük Günahı Şöyle Açıklar

Bilindiği gibi ahirzamanın en büyük dehşeti günahların sel gibi akmasıdır. Dehşetli fitneler içinde insan çoğu zaman istikamet çizgisini koruyamayarak maalesef bir çok günah işlemektedir.
 
İnsanı Felakete sürükleyen derin yaralar açan büyük günahlar pek çoktur. Fakat bu Büyük Günahların içerisinde "ekberü'l-kebair" diye tabir olunan Yedi Büyük günah vardır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Barla Lahikası isimli eserinde kendisine yöneltilen yedi büyük günah hakkındaki soruyu şu şekilde açıklar;
Hem mektubunuzda yedi kebairi soruyorsunuz. Kebair çoktur; Fakat ekberü'l-kebair mubikat-ı seb'a tabir edilen Günahlar yedidir.
 
1- Katl
2- Zina
3- Şarap
4- Ukuk-u valideyn (yani kat-ı sıla-i rahim),
5- Kumar
6- Yalancı şehadetlik
7- Dine Zarar verecek bid'alara taraftar olmaktır.
 
Bediüzzaman Hazretleri’nin de açıkladığı gibi insanı felakete doğru sürükleyen yedi en büyük günahı;"adam öldürme, zina, alkol, anne ve babaya itaatsizlik etme asi olma ( akrabayı ve özellikle anne-babayı terk etme, bağlantıyı kesme), kumar, yalancı şehadetlik, dine zararlı olan bid’alara taraftar olmak." olarak açıklamıştır.
 
Ahir zaman fitneleri içerisinde yukarıda açıklanan büyük günahların çok rahat bir şekilde işlendiğini görmekteyiz. Ve her günahın içerisinde Bediüzzaman’ın ifadesiyle “küfre giden bir yol” olduğunu düşünürsek, insanlığın ahiret hayatı bakımından ne denli büyük bir tehlike içerisinde olduğunu tahmin etmek çokta zor olmasa gerek.

Böyle bir durumda bizlerin yapması gereken asla ümitsizlik olmamalı ve Rabbimizin kelamına müracaat edip ne yapmamız gerektiğini öğrenmeliyiz.Rabbimiz bize şöyle buyurmaktadır.

“Eğer size yasaklanmış günahların büyüklerinden kaçınırsanız, geri kalan günahlarınızı örter ve sizi nimet ve ikramlarımızla dolu olan Cennete koyarız.” Nisa suresi, 4:31

“De ki: Ey nefislerinde israfa giren (haddi aşarak günah işlemekle nefislerine zulmeden) kullarım. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Muhakkak ki, Allah bütün günahları bağışlar. O Ğafur ve Rahim’dir.” (Zümer Suresi, 39/53)