Anne Şefkati Nurani Bir İksirdir Aşk'tan Çok Keskindir
A- A A+

Anne Şefkati Nurani Bir İksirdir Aşk'tan Çok Keskindir

Anne şefkati Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin en hürmetli, en şirin, en hürmetli, en latif bir cilvesi olan anne şefkati Bediüzzaman’ın ifadesiyle  “Hakaik-i kainat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattir”

Annelerimiz çoğu zaman bize en cömert , en merhametli ve öyle fedakar bir dosttur ki; o şefkat duygusunun vermiş olduğu hislerle bir anne bütün dünyasını, hayatını ve rahatını çocukları için hiç göz kırpmadan feda eder. Hatta annelik duygusunun en küçük derecede gözüktüğü korkak tavuk bile yavrusunu korumak yada kurtarmak için köpeklere saldırır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri böyle yüksek bir hasleti “aşk” duygusundan yüksek görür. Hatta Hz. Yakup (as)’un Hz. Yusuf (as)’a olan şiddetli hissiyatının tasavvufta olduğu gibi “aşk” değil şefkat olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verir: "Şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi ve nezihtir ve makam-ı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk, mecazi mahbuplara ve mahluklara karşı derece-i şiddette olsa, o makam-ı mualla-yı nübüvvete layık düşmüyor."
 
Demek ki mecazi aşkın Peygamberlik makamına uygun düşmediğini, şefkat duygusunun çok daha parlak ve temiz olduğunu bu ifadelerden anlıyoruz.
 
Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Hakk’ın “aşk” duygusunun da içinde barındıran Vedud ismi ile “şefkat” hislerini barındıran Rahim ismini Hz. Yusuf (as) kıssasında geçen olaylarla yorumlayarak Kur’ani bir bakışla Şefkat hissinin aşktan nasıl üstün olabildiğini şu şekilde ifade ediyor:
 
Demek, Kur’an-ı Hakimin parlak bir i’caz ile, parlak bir surette gösterdiği ve ism-i Rahim’in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiye, yüksek bir derece-i şefkattir. İsm-i Veduda vesile-i vusul olan aşk ise, Züleyha’nın Yusuf Aleyhisselama karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan, Hazret-i Yakup Aleyhisselamın hissiyatını ne derece Züleyha’nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor.
 
Peygamber Efendimiz (ASM)’in buyurdukları gibi “Cennet annelerin ayakları altındadır” Hadis-i Şerif’inde de anlaşılacağı üzere anneler, Cennete giden yolların en önemli anahtarlarındandır. 
 
Nitekim Lokman Suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır:
 
“Biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi zayıflık üstüne zayıflık çekerek onu (karnında) taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (Onun için biz insana): “Bana ve anne-babana şükret” diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş, ancak Bana’dır.

Eğer anne ve baban, bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Ancak onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yolunu tut. Sonunda dönüşünüz yalnız bana’dır. O zaman ben size, yaptıklarınızı haber vereceğim” (Lokman 31/14-15)

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi Anne ve annelik duygusu hakikati Hem Cenab-ı Hak katında hem Peygamber Efendimiz (sav) nezlinde çok yüksek bir hakikattir.  Anneler günü vesilesiyle bu şefkat kahramanlarını ve taşıdıkları o yüksek hasleti inşaallah daha iyi anlar ve onlara layık birer evlat oluruz.
 
Kaynak : Risale Ajans