Allah'a İnanmayan Her şeye Bir İlahlık Vermek Zorunda
A- A A+

Allah'a İnanmayan Her şeye Bir İlahlık Vermek Zorunda

Bediüzzaman Said Nursi bilimin ışığında kainatta tek bir yaratıcı olduğunu aklen izah ve ispatını yapmış bir din alimidir.

Kainatta her şeyin temel maddesi ve cevheri; zerre ile tabir edilen en küçük bir maddedir. Buna atom ya da atom altı parçalar da denilebilir; günümüzün teknik imkanları böyle ifade ediyor. Yarın daha küçük bir madde bulunursa, o zaman cevher o madde kabul edilir, bu o kadar önemli bir husus değildir. Burada önemli olan; eşyanın oluşumunda çalışan zerrelerin mevcudiyetidir.
 
Biz burada zerre olarak atomu baz alırsak, bir atomun eşya içindeki konumu ve harekat tarzı, bugün bilimsel olarak çok kapsamlı ve geniş bir şekilde izah ediliyor.
 
Mesela, insan bedeninde çalışan atomların hareket planı, bedenin genel planı ile iç içedir. Yani bir atom hareket ederken, bütün bedenin genel plan ve dengesine uygun bir şekilde hareket ediyor. Şayet plansız ve gelişi güzel hareket etse, bütün bedenin sistemi ve dengesi çöker.

Bu sebeple atom her adımında ve her hareketinde bedenin genel sistemine ve uyumuna uygun hareket etmek zorundadır. Böyle bir hareketi yapabilmek için de ya "atomun bütün bedeni bilir bir ilmi ve görür bir gözü var ve ona göre adım atar" demek lazımdır, ya da "sonsuz ilim ve görme sahibi olan Allah’ın planı ve sevki ile hareket ediyor" demek lazımdır. Atomun bütün bedeni ve bedenin kainat ile olan ilişki ve münasebetlerini bilmesi imkan dahilinde olmadığına göre, geriye ikinci şık olan Allah’ın sevki ve planı ile hareket ediyor demek kalıyor.
 
Özet olarak; bilim atomun ne denli mükemmel bir plan ve denge üzerine hareket ettiğini ve bu hareketinde bütün beden ve kainat ile olan ince münasebet ve ilişkilerini biliyormuş gibi hareket içinde olduğunu kati olarak ortaya koyuyor. Yani Üstad'ın delilleri bilimsel veriler üzerine tesis edilmiş sağlam bir akliyattır denilebilir.