Kadınlar Camiye  Gelsin mi? Tartışması
A- A A+

Kadınlar Camiye Gelsin mi? Tartışması

İslam Hukuku Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, kadınların camilere gelerek cemaatle namazı kılmasına dair maddeler halinde bazı açıklamalarda bulundu. 

Bazı siyasiler ve onlara yardakçılık yapan bazı ilahiyatçılar, yine bu konuda ictihadlar yürütmeye başladılar. Bu sebeple bazı hususları açığa kavuşturmakta fayda mülahaza ediyoruz.
 
Birincisi, cemaatin fazileti hakkındaki hadisler ile, müctehid olmadan hüküm çıkarmaya çalışmak İslami değildir. Kaldı ki, cemaatle namazın fazileti ve hatta farziyyeti hakkındaki hadisler, erkekleri içindir.
 
İkincisi, kadınlar, İslam hukukunda mescidden uzak tutulmamışlardır. Ancak hadis ve ayetler değerlendirilierek düzenlemeler yapılmıştır.
 
Üçüncüsü, Osmanlı Devletinin altı asır boyunca uyguladığı düzenleme, kadınların erkeklerle beraber cemaate karışmaları bir kısım fitnelere sebep olacağından mekruh, yani yasak değil ama hoş karşılanmamıştır. Buna rağmen, kadınlara ayrılan yerlerde ve özellikle de Teravih namazlarına katıldıkları malumdur.
 
Dördüncüsü, Şafii ve Hanbeli hukukçular, erkeklerden ayrı olmak şartıyla, kadınların da cemaatle namaz kılmasının sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Buna gerekçe olarak Hz. Aişe ve Hz. Ümm-i Seleme hadsilerini delil olarak zikretmişlerdir.
 
Beşincisi, Maliki hukukçular ise, kadınların imametini asla kabul etmediklerinden, kadınlara cemaatle namaz kılmalarını kabul etmezler. Ancak mescide gelip ayrı yerde bulunmalarına mani olmamışlardır.
 
Osmanlı Devleti ve Hanefi fıkhının hükümleri ortada iken, devlet başkanı da olsa, bir siyasinin müfti gibi fetva vermesi doğru olmasa gerektir.
 
Bkz. Kasani, Bedayi, 1/315.
Kaynak : Risale Ajans