İslam'ın Zaferi ! Amerika Savaşta Mağlup Olacak
A- A A+

İslam'ın Zaferi ! Amerika Savaşta Mağlup Olacak

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Amerika'nın İslam'a karşı yürütülen savaşta mağlup olacağını hadis-i Şeriflerden örnekler vererek açıkladı.

İnsaniyet bir ailedir. Herkesin aslı birdir, herkes Allah’ın kulu ve Hz. Adem’in ise çocuklarıdır. Bundan dolayıdır ki, Efendimiz (ASM) Veda Hacc’ında çok net bir üslupla bunu beyan etmişlerdir ve buyurdular ki: “Ey insanlar, sizin Rabbiniz birdir ve sizin babanız da birdir. Siz hepiniz Adem’den geldiniz ve Adem ise topraktan halk edildi. Kimse kimseden üstün değildir, Allah yanında en üstün olanınız takva sahibi olanlardır.”

Avrupa Kiliseler Birliğinin 1984 yılında Avusturya’nın St. Pölen şehrinde aldıkları ve Kur’an’ın Allah kelamı olmasını ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini itiraf ettikleri kitapçığı olduğu gibi, orijinali ile birlikte takdim eyledik.
 
İsterseniz geliniz, bu müjdeyi İslam alemine ilk haber veren Bediüzzamandan konuyu onun ifadeleriyle dinleyelim:

Meşrutiyet yıllarında Ezher şeyhlerinden Şeyh Bahit, Bediüzzaman Said Nursi’ye sorar: 
“-Avrupa ve Osmanlı konusundaki görüşün nedir?”

Bediüzzaman şu cevabı verir: 
-Avrupa bir İslam Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır.”
 
Burada önemle ifade etmemiz gereken bir husus vardır: Bazı arkadaşlar, bütün bu olumlu yaklaşımlarımıza rağmen, Avrupa’daki bazı krizler yani Damimarka’daki karikatür krizi ve İsviçre’deki minare krizi sebebiyle olumsuz düşünmekte ısrar ediyorlar.

Benim buna cevabim daha dikkat çekici olacaktır: Sunun bilinmesi gerekiyor ki, İslam’ın aleyhine konuşuldukça Islamiyete koşuş artıyor. Danimarka’da Müslüman olanların sayısı krizden sonra iki katına cıkmış durumdadır. Bunu sadece ben söylemiyorum;

Aralık 2009 tarihinde Üniversitemizde yapılan ve hemen bütün Avrupa’dan ve özellikle de Yunanistan’dan katılan yeni Müslüman olan Avrupalılar toplantısında bu gerçeğin altı çizildi ve musibet hareketin zarureti üzerinde duruldu. Aradan 10 -15 sene geçmeden Osmanlı doğurur. Avrupa henüz doğumunu yapabilmiş değil. Ancak doğum sancıları başlamış bulunuyor, bunu söylemek mümkündür.
 
HZ. PEYGAMBERİN MÜJDESİ
 
Ahmed ibn- Hanbel Müsned adlı hadis kitabında, Ebu Davud, İbn-i Mace ve İbn-i Hibban Sünen adlı eserlerinde Ahir zaman ile alakalı çok önemli bir hadis nakletmektedirler ki, bu hadisi belli yerlerde Bediüzzaman da kullanmaktadır: “Bir gün gelecek Hıristiyanlarla (Rum ile) tam bir emniyet içinde barış yapacaksınız. Siz ve onlar yani Müslümanlar ve Hıristiyanlar, kendilerinin dışında müşterek bir düşman ile birlikte savaşacaksınız. Galip gelecek ve çok kazanımlar elde edeceksiniz. Sonra tepeli bir çayıra konaklayacaksınız.” (Ebu Davud, 4292; Ahmed ibn- Hanbel).

Bir kısım İslam Alimleri bunun Har-Magedon veya Armageddon adıyla Hıristiyan alemi tarafından bilinen ve hayır ile şerri birbirinden ayıracak ve dünyanın sonunu getirecek savaş olduğunu açıkladıkları kıyamet alameti olay kastedildiğini zikretmektedirler.

Bunu bazıları Avrupa ve Amerika ile Müslüman alemi arasında çıkacak büyük bir savaş olarak da izah etmektedir. Ancak biz bunlara katılmıyoruz. Bediüzzman’a göre bu ortak düşman dinsizlik cereyanıdır. Doğru yorumun Bediüzzaman tarafından yapıldığına inanıyoruz. O şöyle özetliyor:
 
“İşte böyle bir sırada, dinsizlik cereyanı pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselam’ın ma’nevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki İsevilik dini ortaya çıkacak, yani Rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hal-i hazır Hıristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafelerden ve tahrifattan sıyrılacak, İslamın hakikatleriyle ile birleşecek; ma’nen Hıristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılab edecektir...

Ve Kur’an’a iktida ederek, o İsevilik şahs-ı ma’nevisi tabi’; ve İslamiyet metbu’ makamında kalacak; Hak Din bu iltihak neticesinde büyük bir kuvvet bulacaktır. 

 
Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet; ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak isti’dadında iken, göklerde cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadir-i Külli Şey’in va’dine istinad ederek haber vermiştir.

Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey’ va’d etmiş, elbette yapacaktır.
 
Hazret-i İsa Aleyhisselam geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun manevi yakınları ve havassı, nur-u iman ile O’nu tanır. Yoksa açık bir şekilde herkes onu tanımayacaktır”. (Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, On Beşinci Mektup, 57)
 
Kanaatimize göre bu birleşmenin vakti çok yakındır. Bu sebeple alabildiğine müsbet hareket etmek ve İslam’ın güzelliklerini gayr-i Müslimlere anlatmak bizim vazifemizdir.
 
İSLAM’A KARŞI YÜRÜTÜLEN SAVAŞTA MAĞLUP OLACAKLAR
 
İKRAM VE İSTİDRACIN AYNI TARİHDE BİRLEŞMESİ
 
İKRAM-I İLAHİ: Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis: 
لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ
Bu hadis, bin beşyüz altı (1506) edip, bu tarihe kadar zahir ve aşikarane, belki galibane devam edeceğini işaret yoluyla ilan ediyor. 
(Kastamonu Lahikası, sh.27-29)
 
İSTİDRAC: Andrew Berwick denilen katilin Londra’da 2011 tarihinde neşrettiği A European Declaration of Independance adıyla neşrettiği 1000 sayfalık Manifestosundaki tesbitler:
 
“İslam-İslam muhalifi ekibin savaşı üç merhaledir:
 
1) İslama karşı savaş, 1999-2030; İslamiyet galip gelecek ve Müslüman sayısı artacak.
2) İslama karşı savaş, 2030-2070, Avrupa’nın % 15 ila % 40’ı Müslüman olacak.
3) İslama karşı savaş, 2070-2083, Avrupa’nın % 30 ila % 50’si Müslüman olacak.
2083 yılından itibaren Müslümanları Avrupa’dan kovacağız” diyor. Allah dinini muhafaza edecektir.
Kaynak : Risale Ajans