İncil’de İsmi Geçen Faraklit Kim Acaba?
A- A A+

İncil’de İsmi Geçen Faraklit Kim Acaba?

Başlığımızda, İncil’i “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır.
 
Muharref: Tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir. Bu makamda göstereceğimiz bütün deliller, tahrif edilmiş ve Hz.Muhammed'den (a.s.m) bahseden delillerin, titiz bir planla yok edilmiş olduğu İncil’den çıkartılmış delillerdir. Bu kadar titiz ve dikkatli tahrif çalışmalarına ve Hz.Muhammed'den (a.s.m) haber veren her ayeti kitaplarından çıkarmalarına rağmen yine de ortada büyük bir yekün vardır. Acaba tahrif edilmiş İncil’de Hz.Muhammed'e (a.s.m) bu kadar işaret varsa, Hz. İsa’ya inen asılda ne kadar işaret olur, bunu kıyas edin!
 
Hıristiyan ve Yahudilerin, kitaplarında yaptıkları tahrifler, bilhassa Hz.Muhammed'in (a.s.m) haber verildiği ayetleri kitaplarından çıkarmaları Kur’an-ı Kerimde şöyle anlatılır:
 
“Kitabı elleriyle yazanların vay haline, onlar kitabı elleriyle yazarlar da o yazdıkları şeyi az bir para karşılığında satmak için ‘Bu Allah’ın katındandır.’ derler. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay onların haline, yine kazandıklarından ötürü vay onların haline!”(Bakara Suresi 79)
 
“Ey Kitap ehli! Kitaptan gizlediğinizin birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.” ( Maide Suresi: 15)
 
Kur’an’ı Kerim, Hıristiyanların İncil’de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı, Hz.Muhammed'in (a.s.m) geleceğine işaret eden İncil’deki ifadelerdir. Bu bölümde Hz.Muhammed'in (a.s.m) geleceğine işaret eden İncil’deki ifadeleri inceleyeceğiz.
 
1- (Yuhanna, Bab 14, Ayet: 15-16): Hz. İsa dedi: “Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutun. Ben de Rab’den dileyeceğim ve O size başka bir Faraklitverecektir; ta ki daima sizinle beraber olsun.”
 
2- (Yuhanna, Bab 14, Ayet: 26): Hz. İsa dedi: “Benim adımla Rabb’in göndereceği Faraklit size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.”
 
3- (Yuhanna, Bab 14, Ayet: 29):Hz. İsa dedi: “Faraklit geldiği zaman iman edesiniz diye, gelmeden önce size şimdi söyledim.”
 
4- (Yuhanna, Bab 15, Ayet: 26):Hz. İsa dedi: “Rab’den size göndereceğim Faraklit geldiği zaman, O benim hakkımda tanıklık edecektir…”
 
5- (Yuhanna, Bab 16, Ayet: 7):Hz. İsa dedi: “Ama size gerçeği söylüyorum, benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem Faraklit gelmez… Ama gidersem onu size gönderirim.”
 
6- (Yuhanna, Bab 16, Ayet: 13):“…Ama Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.”
 
7- (Yuhanna, Bab 16, Ayet: 14):“…O Faraklit beni yüceltecek; çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek.”
İncil’in yukarıdaki ifadelerinde, Hz. İsa tarafından gelmesi müjdelenen ve Faraklit olarak geçen kelimenin aslı; Süryanca’da‘Münhamenna’,Yunanca’da ‘Piriklitos’tur.. Bu kelimenin birebir Arapça karşılığı ise‘Ahmed’tir.
 
İncil ayetlerinde Hz.Muhammed'in (a.s.m) ismi olduğu gibi; Kur’an-ı Kerim’de de onun İncil’de ‘Ahmed’ olarak geçtiği açıkça ifade edilmektedir.
 
Hem az önce bahsedilen bütün vasıflar sadece Hz.Muhammed'de (a.s.m) mevcuttur. O halde İncil’de gelmesi beklenen ve kendisi müjdelenen kişi: Hz.Muhammed'dir (a.s.m)
 
Ayrıca “Faraklit” kelimesi, İncil tefsirlerinde “hak ve batılı birbirinden ayıracak hakperest zat” olarak izah edilmiştir ki, Hz. İsa’dan sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zatın ismidir.
 
Acaba Hz. Muhammed’den (a.s.m) daha fazla bu vazifeyi yapmış başka birisi alemde gösterilebilir mi?