Eyüp Ekmekçi
Yecüc ve Mecüc Nedir? Kimlerdir?
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
12.10.2014 yılında Rahmetli Abdulkadir Badıllı ağabeyin kaleme aldığı çok önemli bu yazıyı tekrar hatırlatmanın lüzumu üzerine köşem de yayınlıyorum.

Ye’cüc ve Mecüc’ün kur’andaki tarifi: “ Yeryüzünde fesat ve ifsat çıkarır, yıkıp, yakıp, öldürüp geçerler.” şeklindedir. Hadis-i şeriflerde ise: “Ye’cüc Me’cüc o kadar fesatlar, o kadar katl u kıtalar yaparlarki, dünya yaşamaya müsait olmaktan çıkar. “

Bediüzzaman hazretleri ise Ye’cüc – Me’cücü, anarşilikler, bozgunculuklar, merhametsizlikler, vicdansızlıklar, canavarca hareketlerle tavsif eder.. ve “ kalb-i insaniden hürmet ve merhamet çıkarsa, o insan vahşi canavar bir insan olur.” Demektedir.

Nurun beşinci Şua’ gibi parçalarına bakılabilir. İşarat’ül İcaz eserinde de: “Bir insanın kalbinde anarşik temayüller inkişaf ederse, artık o insan zevk ve lezzetini merhametsizce tahrip ve bozmakta bulur.” 
 
İşte, son günlerde ki anarşik hadiseler, Ye’cüc ve Me’cüc’ün şiarı olan katıl, tahrip, bozma ile göründüğünden, hükmedilebilir ki, orta doğunun ye’cüc – me’cüc’ü IŞİD namındaki habis zümre olduğu gibi, Türkiye’nin ise, kürtlük ismi altında anarşilikler ve tahribatlar, merhametsiz ve vicdansızca hareketler gösteren PKK’cılar ve bunun bir kuyruğu olan HDP ve BDP’lilerdir diyebiliriz. 
 
Evet hem İŞİD hem berikiler ye’cüc ve me’cüc’ün birer keşif kollarıdır diye bilmemizde bir mahzur olmasa gerek. İŞİD sözde ve güya kur’an ve İslam adına ve İslam’ı ve Kur’an’ı alet ederek hunharca ve tam bir canavar anarşik ruh ile yaptıkları katl u kitaller caniyane tahribatlar bize katiyetle göstermektedir ki; IŞİD’i harekete geçiren ne bir selefiliktir, ne bir Kur’ancılıktır, hatta ne de bir haricilik ve ne de bir vehhabiliktir.

Belki de bazı emarelerin işaretiyle zenakaca ve kafirane bir gizli parmağın oyuncağı olarak şuursuzca oynayan ve bilerek veya bilmeyerek müthiş bir İslam düşmanlığının failliğini deruhte eden uşaklarıdırlar. 
 
Pkk ve kuyruklarına takılmışların durumlarına gelince, bunlarda IŞİD’cilerin bir ikinci şekliyle yani sözde kürtlük ve kürt milliyetçiliği namına yaptıkları iş ve hareketleri ile ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri kürtlük ve kürt milliyetçiliği ile hiçbir alakasının olmadığını aleme göstermektedirler. 
 
Evet, eğer gerçek ve hakiki manasıyla bunlarda kürt milliyetçiliği bulunmuş olsaydı, herhalde hiçten ve sebepsiz olarak kürt gençlerini badireli maceralara sürükleyip mihnet ve belalara giriftar etmezlerdi. Milliyetçilik odur ki kendi halkını maddi – manevi, dünyevi ve uhrevi refah ve saadetlere, mutluluk ve huzura götürecek vesilelere yönlendirmeleri lazımdı. 
 
Ey kürtlük dava eden sahtekarlar ! sizin son günlerde sebep olduğunuz vahşetli tahribatınız kime yönelik olduğunu herhalde düşünmek istemezsiniz. Ben söyleyeyim; o ye’cüc – me’cüc’casına olan tahribat ve ölümler doğrudan kürt halkına olmuştur. O halde siz kürt milliyetçisi değil, kürt düşmanısınız.

Bu bedbahtça hurucun sebebi güya yalandan siyasetçi pozisyonunu gösteren sizlersiniz. Okulları yakmak, sağlık ocaklarını kundaklamak, kamu binalarını tahrip etmek işi doğrudan kürt halkına düşmanlık etmek içindir. Hele Van’da bir irfan müessesi olan binayı ateşe vermeniz ayarınızı açıkça açığa çıkarmıştır.

Çünkü o bina Kur’an için Risale-i nur namına yapılmakta idi. Siz kimin hesabına ve hangi müfsid din düşmanı namına o kabih fiili işlediniz .? Ben söyleyeyim, siz o fiiliniz ile mazisi münevver, ve Kur’an ve imanla müzeyyen tarihinizi inkar hesabına ve belki de, annesiyle, bacısıyla zinayı mubah gören ve mecusiliğin kaynağı olan zerdüşt mezhebi namına yaptığınızı aleme gösterdiniz !.. 
 
Hayır, hayır !.. Kürtler bin dört yüz seneden beri Müslümandır ve Müslüman da kalacaktır. Kur’an için milyonlar şehid vermiştir. Hakiki Müslüman kürtlerin mümessili, muhdisi, hamisi, Hazret-i Bediüzzamandır.. ve elhamdülillah bende o hakiki ve mazisini unutmamış kürtlerdenim.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>