Eyüp Ekmekçi
Yasama Ayrı, Yürütme Ayrıdır
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
EVET,HAYIR tercihinde iki mes'ele var birbirine karıştırılıyor.YASAMA'yı ayrı YÜRÜTME'yi ayrı mütaala etmek lazım. 

Hazret-i Üstad,Sultan Abdulhamid'e de tavsiyelerinde: "Zaman şahıs değil,şahs-ı manevi zamanıdır. Meclis-i Şurayı sağlam temele  tesis etmek lazım." dediği gibi;birinci mecliste de:"Şahsın iyiliği de mahduttur, fenalığı da. Cemaatın gayrı mahduttur(sınırsızdır)." diyerek yine devletin şahs-ı manevi üzerine bina edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
 
Fakat,yürütmenin bir merkezden, bir emirle olması lazım geldiğinin ifadesi:
 
"Bir zabite, bin nefere ait vaziyet ve idare havale edilse ve bir nefer de on zabitin idaresine verilse.. o bir neferin idaresi, bir taburun idaresinden on derece daha müşkilatlı olur. Çünki ona emredenler, birbirine mani olurlar. Bir keşmekeş ile o nefer hiçbir istirahat yüzünü görmeyecek..ilh."

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>