Eyüp Ekmekçi
Sömürgelikten Milli Devliğe
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Sayın Erdoğan ve ekibi liderliğinde,manen sömürge statüsünde kurulan devleti milli hüviyeti ile devleştirmeyoluna sokan,sessiz inkılablarlaiç-dış dejenere etme taarruzlarından kurtarmaya inayet-i Hak ile muvaffak olan Zat'ır.
Temel sebebi:Milli temelleri sökülmeye çalışılan bir devlet ve milleti asliyetine irca ederek,milli istiklal
hüviyetine inkılabettirmesidir,bu tozduman zamanında.
 
Malum..

MİLLETLER SAĞLAM BİR NOKTA-İ İSTİNADA DAYANMAZLARSA YIKILMAĞA MAHKUMDUR.
 
Eskiyen Türkiye yıkılma yoluna sokulmamış mı idi.Bu millileşme inkılaplarının ferdi hayata biraz dokunmadı ile,fırtına koparmsğa çalışanlar;bilemiyerek CaHilane şuursuz  şaşkın materyalist inkarcı felsefe afyonu yutmuşlarla,ezeli kurnaz bahaneci dış düşmanlardır.
 
Tarih böyle yazacak İnşaallah.
 
Bu yolda kültür ve manevi istinad olarak Türk,Kürd,Arab vs İslamiyet pederinin evlatlarıdır.
Teferruattaki problemler;sömürgeci gaddar insanlık düşmanlığının alternatifi olarak hakiki sağlam hukuk devleti ve sulh-u umuminin temeli olan manevi varlığımıza,hasudane insanlıkdışı sinsi aşikar düşmanca taarruz taktik,propağanda ve perde altı projelerden ibarettir.
 
İSTİKBAL SEMAVATI VE ZEMİN-İ ASYA BAHEM OLUR TESLİM,YED'-BEYZA-YI İSLAMA ZİRA:YEMİNİ YÜMN-İ İMANDIR.VERİR EMNİ, EMAN İLE ENAMA
Said Nursi
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>