Eyüp Ekmekçi
Semavi Sille
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
Risale-i Nur Kur’an-ı Azimüşşanın mucizelik sırrına dayanan, Kur’an semasından nüzul eden en son dersi ve tefsiri. Filipinler İslam Üniversitesi prof. Buyurduğu gibi Bediüzzamanın ömrü beşeri ömrü ile itibar edilmez Risale-i nur ile itibar edilir.

Demek oluyor ki risale-i nur yeryüzünde okundukça manevi Bediüzzaman devam ediyor. Yani hayattaki gibi risale-i nur vasıtasıyla dersi ve tasarrufu devam ediyor. Bu azim inayet ona ihlas-ı tammesinin bir mükafatı olarak müstesna bir ihsanı rabbanidir.

Hocanın cemaatinden bir gurup ısrarla bu Kur’ana mensup tefsiri  (Yahudilerin semavi kitapları tahrif etmesi gibi ) tahrif etmeye çalışırken bu kaderi sille onlara geldi. Vazgeçmedikçe bu silleler gelmeye devam edecektir. 
 
Fakat bu silleler münasebetiyle birçok hayırlı neticeler de tahakkuk etmektedir. Bu zamana kadar Risale-i Nuru okuyanlardan, ihlas-ı tammeye mazhar Hz. Bediüzzaman ile araya hangi şahsı koymuşlarsa bir manevi hastalık pisikozuna uğramışlardır.

Kanaatimizce o cemaat içinde bulunan pek çok halis kardeşimiz bu manevi hastalıktan kendilerini kurtarmakta olduklarını görüyoruz. İmam Ali (R.A.) :’Siz önce hak ve hakikatı tahsil ediniz. Sonra herkese ve her şeye o noktadan bakarsınız’ buyuyor. Hz. Üstad  bu ölçü için manayı harfi tabir ediyorlar.

Molla Ziyaeddin mektubunda bunun dersi var. Kastamonu Lahikası sözler yayınevi 59. Sahife, Envar yayınevi 88. sahifede var.
 
Başta merhum Mustafa Sungur Ağabey olarak 1 ocakta medyada Hz. Üstadın kudsi Kur’ani tarzının hocanın bugünlerdeki teşevvüşlere sebep olan yanlışlarından tebriye eden Nur Erkanları vaktiyle kendilerine bir ikaz mektubu yazmışlardı. Nazara alınmadı.

Arkasından bu kaderi silleler gelmeye başladı. Demek en büyük fayda da Hz. Üstadın mahza Kur’ani tarzının sair yanlış tarzlardan tebriye edilmesi oldu.
 
Kur’ana ve imana hizmet cemaatinin devlet yapısı ile hiçbir zaman böyle bir teşevvüşe düşmemesini sağlayan düstur: o Kur’ani ve imani hizmet cemaatinden hiç kimse cemaat adına siyasete giremez ancak şahsı namına girebilir esasına dair Üstadımızın beyanlarıdır.
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>