Eyüp Ekmekçi
Risale-i Nur ve Arkasındaki Manevi Ordu
Eyüp Ekmekçi
A- A A+
KAİNAT İLİMLERİ OLAN FENLERİN MEVSİMİ OLAN ŞU SON ASIRDA KELAMULLAHIN BU ASRIN DİMAĞINA DERSİ RİSALE-İ NUR VE ARKASINDAKİ MANEVİ ORDU
 
15 Temmuz gecesi Bursa'da bir hanımefendi balkonda otururken birden sokağı sarıklı,cübbeli,sakallı zatlar dolduruyor. Hanımefendi biraz ürküyor. Kafilenin başındaki zat:"Korkma kızım!Ben Emir Sultan. Biz duruma hakimiz,merak etmeyin." diyor. 
 
Feto'yu maşa olarak kullanan,son asrın en organize sömürgeci terör örgütü Eski Türkiye'yi faiz sömürüsü hegemonyası altında tutan birleşik,gizli sömürücü zalimler.
 
Şimdi bunlar da insan şeklinde olduklarına göre bir parça akıllarını kullansalar,bu bozuk düzeneğin ilanihaye devam edip gitmeyeceğini her akıl sahibi bilir. 
 
Alemlerin(evrenin) sahib ve Sani-i ZülCelalinin yerin üstünü,altını insanın ihtiyaçlarına cevap veren nimetler ve keşfedilmeyi bekleyen depolanmış hazineleri vardır. 
 
Ne tahripçi kavgalara,ne de aşırı hırsla sömürü düzenekleri kurmaya akıllı insanlar için aslında gerek yok. Mesela şimdi hırsızlık şirketleri kuranlar var. Hırsızlık şirketi kuracağına,müsbet faydalı bir şirket kursa,hem kendileri rahat eder hem insanların da istifadelerine hizmet etmiş olur.

Cenab-i Erhamürrahımin bu fıtri(doğal) esası murad ediyor farklılıklarla.
 
Bunun büyük çaplısını sömürgeci emperyalizma için düşünelim. Medar-ı iftiharımız,liderimiz şimdi Sayın Başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN niye bağırıyor "Dünya beşten büyüktür!" diye..partisinin ismindeki ADALET ilkesini haykırıyor dünyaya.

Hatta bir ara "Alabildiğine israf,alabildiğine sömürü!.bu insana yakışmaz,bu böyle devam etmez." dedi.

Devam etmeyeceğini akıl ve vijdan görebiliyor. Bizim yani İslam'ın,mazimiz ve istikbalimiz çok zengin. İstikbalbin nazarlarıyla evliyaullah demişler:"Hazret-i Mehdi dünyayı adaletle dolduracak."Bu,hem insana yakışandır..hem gittikçe artan insan nüfusunun rahat bir mecrada devam etmesi için zaruri bir esastır.

Kainatı nizam ve mizan(ölçü) ile beraber,en faydalı keyfiyette yaratan Adil-i Mutlak'ın Adl isminin tecelli iktizası;bunu beşere ihtiyaren olmazsa,ıztıraren kabul ettirir. Geçenlerde ABD başkanı ile Kuzey Kore başkanı arasında çok tehlikeli bir gerginlik atlatıldı. Şimdi bir lahzada dünyayı mahvedecek silahları kendi elleriyle kendine tuzak olarak hazırlayan insan,
 
Allah'ın adaletine yani ADL isminin tecellisine sarılmazsa,her zaman bu tehlikeleri yaşayabilir. Hafazanallah deyip Cenab-i Erhamürrahıminin hıfzına iltica ediyoruz. 
 
İslam,Kelamullah: VE EHALLALLAHÜ BEY'A VE HARRAMMER-RİBA' buyurmuş. Meşru yoldan yarımlaşmayı ifsde eden meşru manada alış-verişi,ticareti esas tutup faiz sömürüsünün kapısını beşer kapamazsa bakın neler bekliyor.

Son asrın Varis-i Nebisi Hazret-i Bediüzzaman Said Nursi (R.A) bakın ne buyuruyor:

"BEŞER ADALET-İ İLAHİYE NAMINA MAHKEMELER AÇMAZSA;
YE'CÜC-ME'CÜC'LERE,ANARŞİLERE TESLİM-İ SİLAH EDECEKLER." 

 
Varis-i Nebi (A.S.M),son asrın Kur'an Hocası,fen asrında münzel Kur'anın,kainat kitabını fenler nazarıyla okuyan tefsiri Risale-i Nur'un müellifi, şimdiye kadar ne demişse vaki olmuştur.

Fevkazzaman ezeli-ebedi Zatın,Alemlerin Rabbının Kelam-ı Ezelisi olan Kur'an'ın ilmi açılımı ve manevi mu'cizesi olan Risale-i Nur bu son asır için VELA RATBİN VELA YABİSİN İLLA Fİ KİTABİN MUBİN sırrı azımine mazhar Kur'an-ı Hakim'in hakimiyyet sırrı azimiyle arşından nüzul eden ve ilmi ve manevi mu'cizesi olan Risale-i Nur; Kur'anın son dersi olarak ,ilim ve fen asrının insanının eline bir HAKİKAT KİTABI ve ilmi ve manevi mu'cizesi olup dertlerine deva olarak Rahim-i Mutlak'ın Kur'an-ı Azıymüşşan'ın,fen ilimlerinin keşfi zamanını bekleyip bu zamanda nebean eden en büyük ihsan ve keremidir. 
 
VE MİN ALLAHIT-TEVFİK VEL HİDAYEH.
 
Mes'eleye 15Temmuz ile girmiştik;bir 15Temmuz da 24 Haziranda yaşadık. DÜNYA İMTİHAN DÜNYASIDIR. Bu ahirzamanda şiddetlenmiştir. Devası elbette kainatı bir nizam-ı ekmel içinde yaratan Zat-ı Zülcelal'in nazm-ı ecmelindedir(Kur'an).Onun da bu zamanda tercümanı, ilim ve hikmet nuruyla açılımı olan Risale-i Nur.
Hazret-i Üstad Risale-i Nur için,Bedi' tabirini kullanıyor. Yani Kur'anın dersi olarak emsali olmayan. 
 
Kur'anın Nur-u Nübüvvetle açılımı olan Asr-ı Saadetten sonra, ilim ve fen asrında,Kur'anın ilim ve hikmet nuruyla açılımı olarak iki cihan saadetinin yegane medarı olarak imani irşadda,hakikat dersinde ikinci büyük inkılab-ı azimdir. 
VESSELAMU ALA MENİTTEBEAL HÜDA 
 
Not: Bu mevzuun manevi vechesini daha iyi anlamak için,Hazret-i Bediüzzaman'ın Risale-i Nur Külliyatı'dan Mektubat kitabının: 29.Mektub 7.Kısım İşarat-ı Seb'adan 1. İşaret ki 5.İşarettir kısmı olan iki sahifeyi okuyunuz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın Tüm Yazıları >>